Турският електропреносен оператор TEİAŞ е включен в плановете за приватизация, които бяха обявени наскоро в официалния вестник на Турция. Според решението, приватизационната подготовка ще се извършва в сътрудничество между Министерството на енергетиката и природните ресурси и Администрацията за приватизация.

До края на 2020 г. TEİAŞ достигна 71 097 километра електропреносни линии, припомня Hurriyet daily. Също така по последни данни, от края на май тази година държавната компания притежава 97 689 мегавата инсталирана мощност за производство на електроенергия.

Турската енергийна система е свързана с европейската ENTSO - E (Европейска мрежа от оператори на преносни системи, включващи 35 държави) посредством две основни кабелни линии. Едната от тях е от гръцка страна, но основната кабелна връзка е чрез българската енергийна система.