Цената на търгуваната електроенергия в сегментите "пазар ден напред" и "пазар в рамките на деня" на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) през месец март се увеличава, наваксвайки загубени по-рано стойности. Съществен ръст се отчита при търгуваните обеми в "пазар ден напред" и доста по-малък малък в другия по значение "в рамките на деня".

Прави впечатление, че и при двата сегмента нарастване има при средната цена на извънпиков товар.

При "централизиран пазар за двустранни договори" се отбелязва липса на достатъчно данни по отношение на доставените количества за месец март, но по отношение на изтъргуваните е отчетен сериозен ръст и спад на цената. Това става ясно от отчетът на БНЕБ за месец март 2021 година.

Сравняването на ценовите нива и количествата между месец март 2021 г. и същия месец на 2020 г., когато бе в сила първата вълна от ограничителните мерки, дава ясна картина и за отражението на COVID-19 от една страна и вече действащата либерализация по отношение на небитовите потребители от друга.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар за месец март нараства с 11.2 % до 101.81 лв. за MWh. Това е с 10.23 лв. повече от регистрираната за месец февруари - 91.58 лв. за MWh.

При сравняване на постигнатата стойност през месец март 2021 г. с тази от 2020 г. става ясно, че увеличението е двойно. Според данните на борсовия оператор, през март 2020 г. средната цена базов товар е била наполовина на настоящата - 55.31 лв. за MWh, когато спрямо февруари бе отчетен спад с 31.7 процента.

Увеличението при средната цена пиков товар е слабо - едва 1.9 % или с 2.01 лв. до 107.06 лв. за MWh. Затова пък средната цена извънпиков товар расте с цели 23.6 % или с 18.44 лв. до 96.55 лв. за MWh.

Най-ниската цена, регистрирана в този сегмент през месец март е били 14.97 лв. за MWh, нараствайки с невероятните 8705.9 % или с 14.80 лв. За сравнение, през месец февруари най-ниската регистрирана цена на енергийната борса е била едва 0.17 лв. за MWh.

Спад с 1.6 процента до 200.01 лв. за MWh през март спрямо 203.28 лв. за MWh се отчита по отношение на най-високата цена базов товар в този сегмент.

Освен цените от БНЕБ регистрират и ръст на изтъргуваните обеми. Общо изтъргуваният базов обем расте с 18.8 % през месец март в сравнение с февруари или с 364,437.9 MWh и достига до 2,303,821.0 MWh. През месец февруари този обем достига 1,939,383.1 MWh.

Година по-рано, през месец март 2020 г. общо търгуваният базов обем е бил наполовина по-малък или 1,147,160.9 MWh.

Увеличението при пиковия обем през предходния месец е с 15.0 % или със 160,896.6 MWh до 1,234,390.1 MWh спрямо февруари. Тогава той е бил от порядъка на 1,073,493.5 MWh.

Още по-значително е увеличението при извънпиковия обем - 23.5 % до 1,069,430.9 MWh. Месец по-рано, през февруари отчетеният извънпиков обем е бил 865,889.6 MWh.

Ръст от 7.3 процента и 7.4 на сто се отчита по отношение на среднодневния и съответно средночасовия търгуван обем. Така среднодневният търгуван обем достига до 74,316.8 MWh, а средночасовият - 3,100.7 MWh/h.

По отношение на регистрираните пазарни участници не се отчита промяна и през месец март те остават като през февруари - 82.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента "пазар ден напред" по вид на търговски участник става ясно, че през месец март осъществените покупки на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 9 %, от търговците - 86 %, и от потребители - 5 %, при производителите - 0%. Осъществените продажби в този сегмент са например 72 % от производители, 25 % от участници с до и над 4 MWh, а 3 % - от търговци.

3e-news.net