Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което утвърди цената на природния газ от 1 април 2022 г. в размер на 142.59 лв./MWh.

Утвърдената от регулатора цена е с ръст от 25,3% спрямо март, но е значително по-ниска от предложената в първоначалното заявление на "Булгаргаз" цена от 179,36 лв./МВч., отбелязват от КЕВР.

Причините за покачването на цената на природния газ е повишената несигурност на доставките поради заплахите на Русия да прекрати подаването. През миналия месец бяхме свидетели на сериозно покачване на цените на европейските газови борси, като само през деня на откритото заседание на КЕВР на 30 март цената се покачи с 15%, припомнят от Комисията и добавят, че цените на природния газ на борсите продължават да бъдат силно зависими от хода на военния конфликт между Русия и Украйна.

Ситуацията е изключително динамична, налице са и други събития, които се очаква да окажат пряко влияние върху тях. Русия обяви, че от 1 април въвежда заплащане в рубли на доставяния природен газ, а Австрия и Германия активираха първо ниво на план за извънредни ситуации за осигуряване на доставките на газ. Всичко това води до повишаване на цените на природния газ, който България внася по договора с "Газпром".

КЕВР посочва, че е положила максимални усилия за намаляване на цената за месец април, като е използвала всички възможни количества от газохранилището в Чирен. Поради приключването на отоплителния сезон повишението на цената ще има минимално отражение върху сметките на битовите потребители.

На проведеното открито заседание на 30 март председателят на КЕВР Станислав Тодоров заяви, че сегашният начин на внасяне на заявление 20 дни преди датата, на която регулаторът утвърждава цената, не е адекватен. Това създава излишно напрежение сред обществото и индустриалните потребители, защото не им позволява да имат реална представа за цената и да направят своите разчети.

Поради това Комисията ще промени Наредбата за регулиране на цените на природния газ, с което газовият доставчик да внася заявлението си не в началото на месеца, а в срок от 7-10 дни преди утвърждаването на цената, стана ясно още от прессъобщението на Комисията.