"През изминалите две години работим по въвеждането на природен газ в горивния микс, което ще доведе до намаляване на дела на използвани твърдите изкопаеми горива", заяви инж. Севдалин Желев, изпълнителен директор на "Топлофикация Русе". Той посочи, че работят усилено за енергийна трансформация и модернизация на централата.

Директорът на "Топлофикация Русе" коментира, че енергийният преход в България трябва да бъде осъществен по един плавен и справедлив начин. Според него това е възможно да се постигне единствено чрез инвестиции в чисти горива, без затваряне на базови централи, както и без закриване на работни места.

Инж. Севдалин Желев отбеляза, че в "Топлофикация Русе" ще инвестират в още два газови когенератора. Той обясни, че идеята е да се увеличи делът на природния газ за сметка на въглищата. "Това ще има благоприятно въздействие върху околната среда", уточни инж. Желев.

"Имаме намерение занапред да произвеждаме енергия и от биогаз. Това е проект, по който тепърва ще работим и реализирането на който ще спомогнем за подобряване на въздействието върху околната среда и чистия въздух в Русе", заяви инж. Желев. Изпълнителният директор изрази надежда, че икономическата среда през 2023 г. ще бъде по-добра и ще даде възможност да реализират всички техни инвестиционни намерения.