"Енергийният министър изрече поредица от огромни лъжи, които според мен целят не тези хора да бъдат полезни, а да се всява паника и да се правят внушения. По този повод правя това изявление, за да имат гражданите яснота", заяви бившият министър на енергетиката Теменужка Петкова на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ.

По-рано днес служебният министър на енергетиката Андрей Живков посочи, че Българският енергиен холдинг е задлъжнял, за да реши краткосрочни проблеми на ТЕЦ "Марица-Изток-2", на мини "Марица-Изток" и "Топлофикация София". Тези задължения стрували 100 млн. лева годишно.

"Първата лъжа, която чух, е за статута на БЕХ. Живков изрази съмнение и опасение, че холдингът се е превърнал в такъв, който финансира своите дъщерни дружества. Всъщност не решавал проблеми, а решавал моментни проблеми. Това, което бих препоръчала на колегата, е да прочете устава на холдинга. БЕХ не е оперативен, а финансов холдинг. Неговата основна дейност е да подпомага дъщерните си дружества. Това е записано в устава му. БЕХ върши своята работа", подчерта Петкова.

Според Петкова, втората лъжа и манипулация от страна на Живков, било изказването, че липсва политика в енергийното министерство. Това може да се нарече дори небивалица, заяви министър Петкова.

Оценката за политиката на сектора се давал от международните рейтингови агенции, припомни Петкова и подчерта, че "Фитч" е повишил кредитния рейтинг на БЕХ два пъти.

Третата много сериозна лъжа е свързана с финансовата стабилност на сектора. Колегата без да посочи конкретика и цифри просто обясни, че държавната енергетика е във финансов колапс. Фактите и числата показват, че през 2014 година БЕХ е бил на загуба. Към 31 декември 2020 година БЕХ е на 280 млн. лв. печалба.

Според Петкова, изказването на министъра за мини "Марица - Изток" също е било лъжа и от нейния кабинет са положили усилия за изпълняване на условията на ЕК.

На брифинга на министъра е била изказана лъжа и за "Балкански поток": "Колегата изрази обосновано предположение, че проектът ще се изплати за 10 г. Нормата на възвращаемост е посочена в методиката на КЕВР. Тази инфраструктура ще се използва не само в рамките на двата договора, които ние имаме. Тя ще се използва и след тях, защото полезният живот на тази инфраструктура е над 35 години, отбеляза Петкова.

3e-news.net