Когато говорим за енергийната сигурност на страните от региона, лицензираните търговци на енергия са тези, които от първо лице локализират не само проблемите, но и посоката, в която е нужно да се работи за нейното подобряване. Като представител на голяма българска индустриална група - Константин Делисивков, управител на "ЕНЕРГЕО" ЕООД, която е част от ГЕОТЕХМИН, участва в дискусията "Енергийната сигурност на страните от региона" в рамките на Green Week 2023 - най-мащабния регионален форум за зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден, организиран от Dir.bg и 3E-news.

Управителят на "ЕНЕРГЕО" изтъкна два фактора, които влияят на сигурността на енергийния пазар.

"Ако трябва да се върнем на основното определение на понятието енергийна сигурност и на това кога крайният клиент се чувства сигурен в участието си на този пазар, единият фактор е физическата достъпност до необходимата енергия за производство. Вторият фактор е достъпността и достъпната цена". 

Това по думите на Делисивков означава, че цената на енергийните ресурси не трябва да прави невъзможно присъствието на индустриалните потребители до различни пазари с тяхната продукция.

"През последните 2 години има съществена промяна на пазара. Ако се върнем 10 г. назад, изменението в цените на годишна база между сезоните е не повече от 15-20%. В един момент преходът между периода на коронавирусната пандемия и краят ѝ бележи ръст от над 200%. Ако вземем за база 20 юни (бел. ред. първият ден от Green Week), ще видите, че разликата между часовите цени в рамките на електроенергийния пазар е 18 пъти".

Снимка: Иван Коловос

Това според управителя на "ЕНЕРГЕО" показва големите флуктуации в рамките на електроенергийния ценови пазар, както и предизвикателствата пред индустриалния консуматор, а именно "да предвиди и да управлява този риск и да има достъп до конкурентна цена на електроенергията".

"Нашата система беше гарант на доставките през миналата година, що се касае до електроенергия и до природен газ. Това ни позволи да имаме механизъм, който намали цената за бизнес потребителите, ограничи ръста на цената и на тези флуктуации, но несигурността продължава. Само за седмицата от 12-до 18 юни има съществен ръст в цената на газа. Там по дни имаме флуктуация от над 20% нагоре и надолу. В тази ситуация това неминуемо повлиява на нашето усещане за енергийна сигурност", изтъкна Константин Делисивков. 

Като важен елемент, предвид, че се увеличава и инсталираната мощност, той отбеляза, че индустриална група ГЕОТЕХМИН инвестира значително в електрификация, технологии за производство и такива за производство на електроенергия за собствени нужди. Компанията предлага и услуги по проектен мениджмънт и управление на проекти, свързани с ВЕИ и съхранение на енергия.

Снимка: Иван Коловос

"За нас, като представители на голяма индустриална група, е много важно да имаме предвидимост на регулираните разходи. Когато си говорим за енергийна сигурност, а и в годините назад сме го виждали в различна степен, е имало регулаторна интервенция, която се е изразявала в допълнителни надбавки, промяна на структурата на регулираните цени, което съществено повлиява разхода за електроенергия". 

Ако разгледаме важността на търговците в системата, те дават пълния кръг от услуги по свързване на крайния потребител и производител, като администрират всички отношения в рамките на електроенергийната система, било с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), с енергийната борса или с Фонд сигурност на енергийната система, подчерта Делисивков. 

"Бяхме гарант и направихме възможно изплащането на компенсациите, като финансирахме този процес. Също така финансираме и закупуването на електроенергия. Това е широк кръг от услуги, които един търговец предоставя. Нашата основна мисия е дадем пълния набор от инструменти на крайния потребител, за да се предпази от ценовите рискови изменения, като основен фактор на енергийната сигурност". 

По думите му е много важно да има дебат по регулаторната рамка и допълнителните компоненти, защото планирането при този вид търговия не е на годишна база или три години напред. "Базовите производства гледат много дълъг хоризонт в своето бизнес планиране и е хубаво, ако искаме да имаме нови инвестиции и новдошли в България индустриални производства, да имаме такъв вид предвидимост и яснота", изтъкна Делисивков. 

Снимка: Иван Коловос

Визитка: 

Константин Делисивков управлява Енергео ЕООД - лицензиран търговец на енергия, част от Група ГЕОТЕХМИН.

Той има дългогодишен опит в регулаторния мениджмънт и управление. Работил е за най-големите индустриални компании в България при стратегиране на участието им на пазарите на електроенергия и природен газ, както и при управление на пазарни рискове.

Повече от 9 години е ангажиран с асоциирания интерес на индустриалните енергийни консуматори в България като последователно заема длъжностите на изпълнителен секретар, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). В периода 2012-2019 г. представлява българските индустриални енергийни консуматори в комитетите "Електроенергетика", "Природен газ" и "Климат" към Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори в Брюксел.

В периода 2015 - 2017г. е съпредседател на Комитет "Енергетика" на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Бил е заместник-министър на енергетиката на Република България, председател на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг ЕАД и председател на Съвета на директорите на Националната електрическа компания ЕАД.