Производството на електроенергия към средата на ноември расте значително и причината е застудяването. Заедно с него се завръща и по-високото участие на природния газ в производството на електроенергия. В процентно отношение ролята на ядрената енергия също расте, но в случай внимание заслужава високото производство от водноелектрически централи (ВЕЦ). Именно този добър микс и по-балансираната роля на фосилните горива изглежда са причина цените на електроенергийните борси да не скочат рязко.

Завръщането на синьото гориво заслужава особено внимание. Все още е рано да се оцени влиянието върху ценовите нива, тъй като ситуацията ще продължи да се развива. Факт е обаче, че развитието на стойностите, постигнати в сегмента "ден напред" на европейските електроенергийни борси сочи, че поскъпването е неизбежно.

Производството на електроенергия през 45-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 68 734.64 GWh във вечерни часове на 13 ноември 2022 г. преди окончателния отчет (47 661.78 GWh след коригиране и допълване на данните за предходната 44-та седмица).

От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 23 967.28 GWh или 37.66 % преди корекция (15 326.95 GWh или 35.99 % окончателните допълнени данни за седмицата по-рано). От тях през 45-та седмица - на кафявите въглища се падат 4038.71 GWh или 6.35 %, както и на каменните - 4.86 % (3096.42 GWh). Газът държи дял от 24.53 на сто или 15 614.02 GWh (17.69 % за 44-та седмица или 7534.00 GWh).

Участието на ядрената енергия е изчислено за 45-та седмица на 10 008.05 GWh или 15.72 % спрямо 9943.93 GWh или 23.35 % след корекцията за 44-та седмица на 2022 г.

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) през 45-та седмица) e от порядъка на 29 673.95 GWh или 46.62 % (според уточнените коригирани данни за 44-та седмица - 17 319.36 GWh или 40.67 %).

Вятърните централи на сушата са произвели обем от 7570.37 GWh (11.89 %), а офшорните - 1345.07 GWh или 2.11 %.

Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали е 1876.04 GWh или 2.95 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът й е от порядъка на 23.19 %, а от помпени станции - 3.56 %. Редно е да се отбележи и делът на биомасата - 2.38 %.

Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" през изминалата седмица тръгнаха полека в посока към повишение. Връщането към нивото от 200 и над 200 евро за MWh вече е реално. Основно заради навлизането в зимния отоплителен сезон, но и заради разнобоя по мерките за справяне с високите цени на енергията. От една страна те изглеждат подредени, но определено има детайли, които прибавени към картината извън политическото говорене показват тревожност. Самият факт за твърде широките граници, до които достигат ценовите нива трябва да е достатъчен сигнал.

3eNews