От началото на 2020 г. и настъпването на пандемията COVID-19, страните от Г-20 (19-те най-големи икономики и Европейският съюз) са ангажирали най-малко 296 милиарда щатски долара публични средства и са ги инвестирали в изкопаеми горива.

Други 227 милиарда щатски долара са вложени във възобновяеми източници, сочи доклад на Energy Policy Tracker.

По отношение на изкопаемите горива най-солидни са вложенията в САЩ на стойност 72 милиарда долара.

Следващи в списъка са Обединеното кралство с 42 милиарда щатски долара и Канада с 32 милиарда щатски долара.

Индия е вложила 31 милиарда щатски долара, докато делът на Германия е за 27 милиарда щатски долара, в сравнение с 23 млрд. долара на Франция и 20 млрд. долара на Китай.

Прави впечатление, че Турция прави основно безусловни вложения в изкопаеми горива като заделените за целта средства в последната година и половина са за 14,09 млрд. долара. За чиста енергия югоизточната ни съседка е заделила едва 0,07 млрд. долара и то с определени условия.

Сред страните от Г -20, най-голямото количество за чиста енергия е заделено от Канада, 41 милиарда щатски долара.

Индия е на второ място с 36 милиарда щатски долара. Обединеното кралство е вложило 28 милиарда щатски долара.

Разглеждайки енергията по нейните видове, страните от Г -20 са отделили поне 218,1 млрд. долара за инвестиции в петрол и газ. Те заделиха най-малко 46,5 милиарда щатски долара за въглища. От тях 33,93 млрд. долара са безусловни - в смисъл, че разработчиците на проекти нямат задължение да намалят емисиите на парникови газове.

В същото време страните от Г-20 осигуриха най-малко 11,19 млрд. долара за водород, произведен от изкопаеми горива. Групата пое ангажимент за най-малко 19,55 млрд. долара инвестиции чрез мерки, които обхващат множество проекти на изкопаеми горива.

3e-new.net