Година след като пандемията Ковид-19 достигна и България, връщането към ежедневието, с което бяхме свикнали, все още е химера. Много бизнеси работят с различни ограничения, други изцяло промениха своя модел. А някои трябваше да се адаптират към новите условия и да продължат да работят стабилно, при спазване на стриктни мерки за безопасност, като производителите на електроенергия.

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", една от ключовите мощности в енергийния комплекс "Марица Изток", бе сред онези, които точно преди година бързо и решително преструктурираха всички работни процеси, за да могат да продължат да произвеждат електроенергия при ограниченията и рисковете, наложени от извънредната ситуация с непознатия вирус. Използвайки изцяло местен ресурс, Централата осигурява ежегодно електричество, покриващо нуждите на близо 1 милион български домакинства и има важно значение за стабилната работа на енергийната система на страната.

"Измина точно година от момента, в който трябваше неочаквано и бързо да реорганизираме дейността си в три основни направления - да опазим служителите си здрави, да гарантираме енергийните доставки и да помогнем за ограничаване на разпространението на вируса. Предизвикателна задача, която е възможно да се решава само, ако работиш със силен екип", казва Красимир Ненов, Изпълнителен директор на "КонтурГлобал Марица Изток 3".

снимка: КонтурГлобал Марица Изток 3

След предприетите мерки, централата продължи да работи оптимално, но в извънреден режим - въведени се строги противоепидемични мерки, осигурени са допълнителна логистика и специална инфраструктура, които позволяват на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" да продължи да произвежда електроенергия дори при влошена епидемиологична обстановка и ако е необходимо - работа при пълна изолация.

"И най-модерното съоръжение е само сбор от компоненти, ако липсва добър и обучен екип. Трябваше да опазим служителите, както и всички подизпълнители и доставчици. Ограничихме достъпа на външни лица, създадохме условия за дистанционна работа, осигурихме допълнителни предпазни средства и безопасна дистанция. Дезинфекцираме работни помещения, превозни средства, тежката механизация. Това са мерки не просто срещу Ковид-19, а в името на сигурността на енергийната система. Те са валидни и до днес и ние подхождаме с необходимата отговорност към спазването им", обяснява мениджърът по здраве и безопасност в централата, Николай Колев.

През последната година на пандемия, централата достигна впечатляващите общо 13.8 милиона човекочаса без нито един трудов инцидент със загуба на работно време. "КонтурГлобал Марица Изток 3" инвестира повече от 850 000 лева в опазване здравето на персонала и осигуряването на защитена среда за работа в условията на пандемията. В това число влизат и направените 12 000 PCR и 10 000 антигенни теста, които дават адекватен мониторинг на здравния статус не само на служителите на компанията, а и на множеството фирми-подизпълнители, които работят ежедневно на територията на централата. Спазването на мерките се следи стриктно и безкомпромисно, включително чрез използването на нови технологии.

"Задачите са същите, но в много по-сложни условия, а епидемията допълнително засили усещането ни за отговорност пред обществото. За периода на извънредните мерки произведохме 10.5% от електроенергията в страната. Нека илюстрирам - това се равнява на средногодишните нужди на близо един милион български домакинства. Поддържаме необходимите складови наличности на горива, суровини, и резервни части така, че евентуални проблеми с доставките да не влияят на надеждността на елетропроизводството. Една година след началото на пандемията мога да кажа, че съм изключително благодарен на всички колеги от електроцентралата за тяхната отдаденост и професионализъм", допълва Красимир Ненов.

Нито един служител не губи работното си място въпреки пандемията и сложната икономическа ситуация. Освен преките почти 500 работни места, са запазени и над 4 000 други трудови позиции, които обслужват нуждите на компанията.

"Срещнахме редица трудности в реорганизирането на дейността си, но оперативните ни резултати за 2020 г. са много добри. Промени се бизнесът и начинът ни на живот, но опазихме ефективността и целостта на специфичните си функции - да осигуряваме електроенергия 24 часа, 7 дни в седмицата. Извършихме важните годишни планови ремонти и сме в готовност да поемем всяко натоварване, от което електроенергийната система има нужда", споделя Александър Желев, който отскоро е главен инженер на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3".

От началото на пандемията централата е инвестирала повече от 400 000 лева в помощ към общността за справяне с Ковид-19. Още през април 2020 г. "КонтурГлобал" се включи във Фонд "Обединени срещу Ковид-19" със 100 000 лева; по-голямата част от средствата - над 1 милион лева - генерирани от Фонда, бяха разпределени между болници и лечебни заведения в над 15 общини в цялата страна. Без да забравя и най-близките си съседи, в този труден период централата няколкократно оказва помощ на болницата в гр. Гълъбово, на културни институции, училища и социални центрове в регион Стара Загора.

Така, година след началото на едно от най-големите предизвикателства пред обществото ни, всички служители на "КонтурГлобал Марица Изток 3" работят всеки ден с мисия и надежда - мисията да допринасят чрез енергията, която произвеждат, за един по-добър живот на хората и устойчива работа на бизнеса и надеждата, че заедно скоро ще се справим с това изпитание.

 

* съдържание на КонтурГлобал Марица Изток 3