Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента "ден напред" през месец ноември спрямо октомври е нараснала с 10.7 % или с 39,56 лв. до 408,18 лв. за MWh (368,61 лв. за MWh през октомври.)

Това представлява огромен скок, ако се погледнат стойностите през предходните 2 години. Така например през ноември ва пандемичната 2020 г. средната цена базов товар е била 93,28 лв. за MWh, а година по-рано (2019 г.) - 81,10 лв. за MWh. В същото време обаче, освен пандемията, трябва да се вземат предвид и промените в законодателството.

Средната цена пиков товар е достигнала 482,84 лв. за MWh през ноември, което е с 18,0 % над цената през предходния октомври, когато е съставлявала 409,05 лв. за MWh. Доста по-слабо е повишението при средната цена извънпиков товар - сам с 1,6 % или с 5.22 лв. за MWh - до 333,51 лв. за MWh.

Значителен спад се отчита при най-ниската цена - (минус) с цели 54,5 % или със 77,39 лв. за MWh - до 64,69 лв. за MWh. Месец по-рано най-ниската цена е била 141,88 лв. за MWh.

Най-високата цена през ноември е била 753,00 лв. за MWh, което спрямо октомври е ръст с 11,9 % или с 80,20 лв. (672,80 лв. за MWh).

Въпреки тези високи цени, както става ясно от доклада, през ноември съществено нарастват и търгуваните обеми. Така общо търгуваният базов обем за месец ноември достига до 2 236 150,3 MWh, което представлява увеличение от 19,1 % или 359 297,7 MWh спрямо октомври. Тогава търгуваният обем е достигал до 1 876 852,6 MWh.

Както вече споменахме в резултат на развитието на пазара и законовите промени търгуваният базов обем расте спрямо предходните две години. За сравнение, през 2020 г., този обем е бил от порядъка на 1,595,242.0 MWh, а през 2019 г. - 792,188.2 MWh.

Пиковият обем през миналия месец е бил с 14,7 % по-висок, достигайки до 1 147 708,2 MWh. През октомври отчетеният обем е бил 1 000 207,3 MWh. Извънпиковият обем пък се е увеличил със значителните 24,2 %, или с 211 796,8 MWh и през ноември е бил от порядъка на 1 088 442,1 MWh.

Както в сегмент "ден напред", така и при "пазар в рамките на деня" се отчита нарастване на средно претеглената цена, така и на търгуваните обеми в сравнение с предходния октомври, но доста по-скромно. Има и още една особеност и тя е по отношение на извънпиковата цена и търгувания извънпиков обем, които спадат.

Средно претеглената цена в този сегмент през ноември достига до 377,81 лв. за MWh, увеличавайки се с 1,7 % или с 6,33 лв. за MWh. За сравнение, през октомври тя е била 371,48 лв. за MWh.

3e-news.net