Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата между януари 2009 г. и януари 2024 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и два от водещите регулатора на енергийния пазар - Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH). Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка от столиците според съответното национално потребление на електроенергия или газ.

Изследването, което се публикува всеки месец, показва как са се променили цените на енергията за домакинствата без данъци през януари 2024 г. за крайни потребители в европейските столици. То обхваща, както страните-членки на ЕС, така и някои от страните на Европейската енергийна общност (Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна) плюс Великобритания и Швейцария.

От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI започва да нараства екстремно през втората половина на 2021 г. и достига 164 пункта. След като изкачи най-рязкото стъпало в историческите данни през януари 2022 г. и постигна пик през октомври 2022 г., след което последва тенденция към понижение и в момента е 201 пункта (EUR-15).

Що се отнася за цените на газа, експертите напомнят всички сложни периоди от 2009 г. насам, както и че "продължаващата енергийна криза засегна силно индекса на цените на това гориво през 2021 г., преминавайки от 87 пункта през януари 2021 г. до 163 пункта през ноември 2021 г. Впоследствие неговата стойността отново се удвои през ноември 2022 г. и достигна 350 пункта. От VaasaETT изчисляват, че през януари 2024 г. е на ниво от 178 индексни пункта.

При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители, както за електроенергия, така и за газа, се наблюдават следните промени: в сравнение с преди една година, януари 2023 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са спаднали със 17%, а тези за газ - с 18% (през януари 2024 г.).

В зависимост от това къде от изследваните 33-те европейски столици живее даден краен потребител в Европа, към 2 януари г. цената, която плаща, може да варира в съотношение над 6. Експертите, провеждащи изследването за пореден път отчитат, че за битовите клиенти в Европа най-скъпите градове са Лондон и Дъблин. След тях се нареждат Берлин, Копенхаген и Прага. Киев (отчита се състоянието на война) отново е с най-евтина електроенергия, следван от Будапеща, Подгорица и Белград.

В номинално изражение, цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниски от средните. Прага и Вилнюс са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец януари, са следните:

 • 20% увеличение на цените в Берн, поради покачване на енергията, компонентите за разпределението и ДДС;
 • 8% ръст на цените в Мадрид поради повишение на енергията, енергийните данъци, компоненти от разпределението и ДДС;
 • 8% скок на цените в Прага, поради по-високи компоненти на енергийните данъци и разпределението;
 • Увеличение на цените с 8% във Вилнюс, поради повишение на компоненти за дистрибуцията и данъците за разпространение;
 • 6% нарастване на цените в Лисабон, поради по-висок компонент за дистрибуция;
 • 5% повишение на цената в Хелзинки, поради увеличение на енергийния компонент;
 • Нарастване на цените с 5% в Любляна, поради увеличения на компоненти за енергията и разпределението;
 • 4% увеличение на цените в Подгорица, поради повишение на компонента за дистрибуция;
 • 9% намаление на цената в Рим, поради понижение на енергийния компонент;
 • 9% спdд на цените в Стоuхолм, поради намаление на компонентите за енергия и разпределение;
 • Понижение на цените с 8% в Осло, поради по-ниски компоненти на енергията и енергийните данъци;
 • 3% спад на цената в Брюксел, поради намаляване на енергийния компонент;
 • Намаление на цените с 3% в Талин, поради понижение на енергията и енергийните данъци;

През януари 2024 г. средната цена на електроенергията за краен потребител се задържа на нива, близки до тези от декември 2023 г. В над 1/3 от разглежданите столици е имало известна степен на увеличение на цените, като най-значителното е в Берн, докато спадове в по-ограничен мащаб са наблюдавани в 10 от 33 столици.

През новата година бяха прекратени многобройните мерки за подпомагане, приети по време на енергийната криза от европейските правителства, но общата ценова стабилност продължава на повечето европейски пазари на електроенергия, като средната цена на дребно е с 15% по-ниска спрямо предходната година, е една от констатациите на проучването.

Относително мекото време в повечето части на Европа, големите количества в съоръженията за съхранение на газ и скокът в производството на енергия от възобновяеми източници в цяла Европа допринесоха за спада на пазарите на едро на електроенергия и впоследствие доведоха до настъпилата стабилност на цените на дребно.

В Швейцария цените на електроенергията са регулирани, но подлежат на ревизия всеки януари. Покачването на цените в Берн се дължи на скока на разходите за енергия и мрежата, които бяха прехвърлени на крайните потребители в началото на годината. Освен това за първи път на крайните клиенти беше начислена нова такса, наречена "зимен резерв на електроенергия", насочена към субсидиране на търсенето от внос и засилване на електроснабдяването в страната.

Въпреки спада на цената на енергийния компонент във Вилнюс, стойността за крайния потребител отбеляза значително увеличение (8%) поради промени в частта от сметката, която се регулира и се преразглежда два пъти годишно. По-конкретно, мрежовите такси се увеличиха с 23%, таксата за услуга от обществен интерес, която беше отрицателна, беше зададена на нула през януари, а цената на препращащата услуга се увеличи, констатират от VaasaETT.

По подобен начин в Прага краят на мерките за подкрепа, определени от правителството, доведе до 8% увеличение на крайната цена, основно поради връщането на POZE5 и други енергийни данъци, които бяха покривани от октомври 2022 г. до декември 2023 г. Освен това таванът на цените, който беше определен за защита на потребителите през 2023 г., беше премахнат, като се има предвид тенденцията на спад на пазарите на едро.

В Мадрид увеличението от 8% се дължи на постепенното връщане на мерките за временна подкрепа, сред които намаляването на ДДС, което е определено на 10% от 5%, заедно с акциза върху електроенергията, който също беше понижен по време на енергийната криза. Очаква се данъкът да се увеличи допълнително по-късно през годината. Освен това регулираната тарифа се увеличи с повече от 10% през януари, след нов метод на изчисление, който също така отчита бъдещите цени.

Актуализираната тарифа за достъп до мрежата (TAR) в Лисабон доведе до общо 6% увеличение на цената за крайния потребител, компенсирайки значителния спад в енергийния компонент. Цената за дистрибуция преди това беше определена отрицателна за първата половина на 2023 г. и близо до нула за втората половина, за да компенсира потребителите по време на периода на високи цени, заедно с намаления ДДС, който все още е в сила.

В Хелзинки цената на дребно следва спот пазара и скокът този месец може да е в резултат на екстремни температури, достигащи минус 40 градуса по Целзий в някои части на страната, което доведи до ограничения в много електроцентрали и повреди на оборудването на електрическата система.

Словенското правителство реши да удължи тавана на цените на пазара на дребно на електроенергия, но сега той ще покрива 90% от потреблението на домакинските потребители, което ще доведе до 5% увеличение на сметката за ток през януари.

По отношение на намаленията и в частност най-голямото такова, наблюдавано в Стокхолм (-9%), се дължи главно на по-ниските цени за дистрибуция за специфични групи клиенти, като по този начин се коригират разходите за мрежови операции въз основа на типа жилище, както съобщава Ellevio, уточняват експертите, подготвили проучването.

В Рим цената спадна с 9%, след спада на PUN (референтната пазарна цена на едро), която продължава низходяща тенденция от ноември 2023 г. Очаква се цените да намалеят допълнително през следващите няколко месеца основно на защитения пазар, според Arera и се очаква свободният пазар да следва тази тенденция.

И накрая, цените на електроенергията на едро в Норвегия отбелязаха лек спад след скока от миналия месец, което доведе до 8% намаление на цените за битови крайни потребители. Спадът беше подкрепен и от намаляване на данъка върху електроенергията, заявяват от VaasaETT.

Инициативата на гръцкия пазар на електроенергия

След период на няколко временни реформи и прилагане на мерки на вътрешния пазар на електроенергия в Гърция, през новата година те бяха прекратени, което същевременно постави нов пейзаж на пазара на дребно на електроенергия. Повторното въвеждане на променливи тарифи на едро, коригирани по-рано от правителството, за да се контролират по-добре цените и да се улесни изборът на потребителите по време на период на високи цени на едро, доведе до необходимостта от търсене на решение, което да гарантира прозрачност и сравним пазар, се цитира в изследването коментара на енергийния анализатор Ioannis Korras.

Въвеждането на "специалната тарифа", задължителна за всички доставчици, беше отговорът на правителството за справяне с този проблем. Общите характеристики на "специалната тарифа" и нейният метод на изчисление позволяват предварителното сравнение на тарифите, тъй като крайната цена е известна на първия ден от всеки месец. Потребителите на електроенергия, с изключение на тези на фиксирана цена, бяха прехвърлени към тази нова тарифа, предвид това, че съществуващата им щеше да приключи през януари. Въпреки че прехвърлянето беше опцията по подразбиране, потребителите все още имаха крайния избор или да я приемат, или да проучат други предложения на пазара.

Освен това се предлагат цветни етикети за различни тарифни категории, за да се подобри прозрачността и информираността на потребителите. От 1 януари на пазара на електроенергия за битови нужди се предлагат следните видове тарифи:

 • Специална тарифа (зелено)
 • Променлива тарифа (жълто)
 • Фиксирана тарифа (синьо)
 • Динамична тарифа (оранжево)

От друга страна, новата тарифна схема, която въведе няколко различни вида тарифи със сложни формули за изчисление, включително механизми за коригиране на цените, добави допълнително усложнение към пазара. На него са налични значителни възможности за спестяване, което подчертава значението на редовното сравняване на наличните тарифи, но това изисква да се вземат под внимание множество фактори от страна на потребителите и в повечето случаи може да се постигне само частично сравнение.

В изследването се припомнят предприетите мерки от различните правителства за защита на потребителите и се прави сравнение на въздействието им.

Когато се коригира към стандартите за покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя съществено. PPS е изкуствена обща референтна валута, която елиминира общите разлики в ценовите нива между държавите. Когато са изразени в PPS, цените на енергията се осветляват по отношение на цената на други стоки и услуги. През януари най-ниските коригирани цени на електроенергията за бита са в Осло, Валета, Будапеща и Люксембург, а най-високите са в Прага, Вилнюс, Рим и Дъблин.

Повечето от страните от ЦИЕ обикновено са със сравнително ниски цени на електроенергията, спрямо общото им ниво в другите държави и са под средните за Европа. Това обаче отново не е така през януари за Букурещ, Прага, Рига, Талин, Вилнюс и Варшава, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Преди енергийната криза фиксираните (цена и срок) и променливите цени бяха относително сходни. Фиксираната цена често е по-ниска, тъй като позволява на доставчика по-малка лоялност и риск при доставката. Въпреки че клиентите по същество залагаха малко на посоката на пазара, това не беше особено важен избор за повечето клиенти. Поне на по-развитите пазари активните клиенти все пак са склонни да избират фиксирани цени. След кризата ситуацията почти се обърна, констатират експертите. Фиксираната цена, там, където е налична клони към по-висока от променливата, в някои случаи с много голям марж.

Според проучването към януари 2024 г. средната стойност за фисирани цени е 31.14 c€/kwh. За променливите цени - 29.92 c€/kWh.

Проучването показва, че средно енергията (оспорваната компонент на цената) представлява 54% от цената на сметката за електроенергия за крайния потребител, разпределението - 26%, енергийните данъци - 6%, а ДДС -14% за столиците на ЕС.

Цена на газа за бита

По отношение на цената на природния газ за битовите потребители от 28 европейски столици към 2 януари 2024 г. експертите посочват, че най-високата цена се плаща от жителите на Стокхолм - почти 3 пъти над средната цена за краен потребител в Европа, следвани от Берн , която е втората най-скъпа столица. Това може да се обясни с естеството на шведския газов пазар; малкият размер от само 77 000 битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 50 000 в изолираната газова мрежа в Стокхолм.

Амстердам в момента е третата най-скъпа столица.

Цената в Стокхолм е над 12 пъти по-висока от тази в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС, и над 16 пъти по-висока, ако включим Киев. Природният газ за домакинствата обикновено е по-евтин в държавите от ЦИЕ. Прага е единствената столица сред тях с цена на природния газ е над средната за Европа.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през месец януари са следните:

 • Увеличение на цените с 13% в Рим и Стокхолм, поради поскъпване на енергията, енергийни данъци и дистрибуторски компоненти;
 • 12% ръст на цените в Амстердам, поради повишение на енергията, енергийните данъци и компоненти за дистрибуция;
 • 12% скок на цените в Прага, поради поскъпване на енергията и компоненти за разпределението;
 • Увеличение на цените със 7% в Париж, поради по-високи енергийн данъци, компоненти за разпределението и данъците за дистрибуция;
 • 7% ръст на цените в Рига, поради поскъпване на енергията, енергийните данъци и компоненти от разпределението;
 • 3% увеличение на цената в Лондон, поради по-високи енергийни компоненти;
 • 10% намаление на цената в Атина, поради спад на енергийния компонент;
 • 10% понижение на цените в Брюксел, поради намаляване на данъците върху енергията и компоненти от разпределението;
 • 8% спад на цената в Талин, поради понижение на енергийния компонент;
 • Намаляване на цените с 6% в Берлин и Любляна, поради намаляване на енергията и компоненти за дистрибуцията;
 • 6% спад на цената в София, поради намаление на енергийната компонента;
 • 4% понижение на цените в Лисабон и Виена, поради намаляване на енергийния компонент;
 • 3% намаление на цените във Вилнюс, поради спад на енергийния компонент;

През януари се наблюдават различни ценови тенденции сред европейските пазари на природен газ, като средната цена показва само незначително увеличение в сравнение с декември. Следователно общата ценова стабилност се запазва, въпреки че теоретично сме в пика на отоплителния сезон. Въпреки това, като се има предвид напрежението в Червено море, което принуждава LNG танкерите да пренасочат маршрута си около Африка, за да достигнат до европейските терминали, цените на природния газ на едро падат.

Референтният индекс TTF падна под 30 €/MWh този месец, което е значително по-ниско от ценовите нива от преди 2 години, преди началото на кризата с доставките на газ. Сред 27-те изследвани столици, 12 са свидетели на увеличение на цената за крайния потребител, като Стокхолм води със значителен скок от 13% и достига нов рекорд. Напротив, 9 столици бележат спад през януари.

3e-news.net/bg

Проучването показва, че средно енергията (оспоримият компонент на цената) представлява 56% от цената на природния газ за крайния потребител, разпределението - 21%, енергийните данъци - 9%, а ДДС -15% за европейските столици. В Нидерландия енергийните данъци се използват за стимулиране на поведението на потребителите при потреблението на енергия. Още повече, че от януари 2020 г. енергийният данък за природен газ за битови нужди обикновено е около 33%. Целта е да се насърчи използването на електрическо отопление и уреди вместо газ.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват около 55% от цената на крайния потребител както за електроенергия, така и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите 45% чрез тарифите за разпределение, енергийните данъци и ДДС. Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС. Енергийният дял в цената на електроенергията за крайния потребител беше 58% през януари 2022 г., след което се покачи на 64% година по-късно и в момента е 54%. По същия начин на пазара на природен газ процентът на енергийния компонент от цената за крайния потребител беше 60% през януари 2022 г., преди да достигне 66% през януари 2023 г. и 56% месецът на изследването - януари 2024 г. На места, където енергийният компонент е по-нисък, такъв е и стимулът за клиентите потърсете по-конкурентни оферти, сочи изводът на експертите от VaasaETT.