Потенциалът на слънчевата и вятърната енергия е много по-висок от този на изкопаемите горива и може да отговори много повече на световното търсене на енергия, отключвайки огромни ползи за обществото. Това се казва в новия доклад Sky"s the Limit на центъра за анализи Carbon Tracker.

Слънцето и вятъра са неизчерпаеми източници на енергия, за разлика от въглищата, нефта и газа и при настоящите темпове на растеж ще изместят изкопаемите горива от електроенергетиката към средата на 2030-те години. През 2050 г. те ще могат да осигуряват енергия за света, ще изместят напълно изкопаемите горива и ще произвеждат евтина чиста енергия в подкрепа на новите технологии като електрическите превозни средства и екологично чистият водород.

"Навлизаме в нова ера, сравнима с индустриалната революция. Цената на енергията ще спадне и ще стане достъпна за още милиони хора, особено в страните с ниски доходи. Геополитиката ще се промени, тъй като държавите ще се освободят от скъпоструващия внос на въглища, нефт и газ. Чистите възобновяеми източници на енергия ще се борят с катастрофалните изменения на климата и ще избавят планетата от смъртоносно замърсяване", заявява Кингсмил Бонд, енергиен анализатор и водещ автор на доклада на Carbon Tracker.

Световното потребление на енергия през 2019 година е било в обем от 65 Petawatt hours (Pwh). С настоящите технологии, обаче, светът потенциално може да получи над 5800 Pwh годишно само от слънчеви фотоволтаични системи - толкова енергия за една година, колкото може да се получи чрез изгаряне на всички известни запаси от изкопаеми горива. В допълнение, вятърната енергия на сушата и офшорната могат да произведат около 900 Pwh годишно.

В новия си доклад Sky"s the Limit, експертите от Carbon Tracker изчисляват, че около 60% от световните ресурси от слънчева енергия и 15% от ресурсите от вятъра вече са икономически изгодни в сравнение с производството на енергия на основата на изкопаемите горива. През 2030 г. целият слънчев потенциал и над половината от вятърния ще бъдат конкурентоспособни

"Не е необходимо светът да използва целия си възобновяем ресурс - само 1% е достатъчен, за да се заменят изкопаемите горива", коментира Хари Бенхам, съавтор на доклада и председател на центъра за анализи на Ember-Climate.

Изграждането на достатъчно слънчеви панели, необходими да отговорят на световното търсене на енергия би отнело само 0,3% от земята, което е по-малко от тази площ, която се заема от изкопаемите горива, смятат авторите на доклада. Според сравнение, което правят те, най-голямото петролно поле в Ghawar в Саудитска Арабия, което заема 8400 кв. км произвежда 0,9 PWh годишно. Изграждането на слънчеви панели на тази същата площ би осигурило производство на 1,2 PWh средногодишно в световен мащаб и 1,6 PWh в Саудитска Арабия, тъй като слънчевият й потенциал е над средния. За сравнение, през 2019 г. слънчевата енергетика е произвела около 0,7 PWh в целия свят, а вятърната - 1,4 Pwh.

Авторите на доклада отбелязват, че в страни като Русия, Китай или САЩ само чрез слънчева енергетика може да се осигурят всички енергийни потребности (не само в електроенергетиката), вкарвайки в употреба под 5% от територията на съответните държави.

Най-големи възможности се отварят на развиващите се пазари, които имат по-висок слънчев и вятърен потенциал в сравнение с потреблението на енергия на вътрешния пазар. Много от тях все още изграждат енергийните си системи, а евтините възобновяеми източници предлагат начин за захранване на повече хора, създаването на нови индустрии, работни места и благосъстояние. Африка разполага с 39% от световния потенциал и може да се превърне в суперсила в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

3e-news.net

Икономическият потенциал на слънчевата енергия стана достъпен заради колосалния спад на разходите - средно с 18% годишно от 2010 година. Слънчевата енергетика расте по-бързо от всяка предишна енергийна технология със средногодишен ръст от 39% през последното десетилетие - капацитетът почти се удвоява на всеки две години. Подобна траектория, макар и по-бавна, следва и вятърът - през последното десетилетие цените са спаднали средно с 9 % годишно, докато капацитетът е нараснал със 177%. Повишаването на ефективността и технологичния напредък намаляват още повече разходите.

Финансовите пазари осъзнават тази възможност: през 2020 година компаниите за чиста енергетика за пръв път са привлекли повече инвестиции, от предприятията, работещи на изкопаеми горива.

В доклада се отбелязва, че основната пречка за промяната на този етап е политиката, но ръстът на ВЕИ вероятно ще продължи, тъй като все повече страни признават потенциала им.