Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер обяви началото на процедурата "Възстановяване на малките и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност" с бюджет от 136 милиона лева към Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), предаде БТА.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни фирми в преработващата промишленост. Секторът е сред най-засегнатите от увеличението на цените на електроенергията.

Съфинансирането по програмата е до 50 процента. По този начин ще се подкрепят инвестиционни проекти на повече компании.

Кандидатстването ще започне на 3 май и ще приключи на 23 май.

Фирмите ще имат 11 работни дни преди началната дата за кандидатстване, за да подготвят проектите си.

С получените пари ще могат да се купуват дълготрайни материални активи - машини, съоръжения и модерни системи за подобряване на енергийната ефективност. Списъкът с всички допустими машини и съоръжения е част от пакета за кандидатстване.

Компаниите трябва да завършат проектите си в рамките на 10 месеца след сключване на договорите.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) получи положителна оценка от Европейската комисия. В програмите, управлявани от МИР, са предвидени 1,3 млрд. лева за помощ на българските предприятия. Планирането за част от средствата е във финална фаза и още в края на юни ще има пари, които да подпомагат компаниите, отбеляза Даниел Лорер.

Цяла Европа е в изключителна тежка обстановка на глобална инфлация, на война и икономическа криза и Министерството на иновациите и растежа (МИР) работи да подпомогне българските фирми, за могат те да продължат устойчивото си развитие, каза още министърът.

С пари по ОПИК се подкрепят малки предприятия за справяне с последствията от пандемията. Миналата седмица министерството съобщи, че допълнително близо 41 млн. лв. ще бъдат изплатени на 815 малки предприятия за справяне с последствията от Ковид кризата. Безвъзмездната финансова помощ е по мярката за подкрепа на компании с оборот над 500 000 лв., изпълнявана от ОПИК. Всяка от фирмите ще получи по 50 000 лв. за възстановяване на направените по време на пандемията оперативни разходи за заплати, материали и консумативи.

С 636 от фирмите вече има сключени договори и се очаква те да получат парите си до три месеца. За останалите 179 одобрени малки предприятия започва процедурата по наддоговаряне. Те ще получат приблизително 9 млн. лв., които бяха осигурени в края на миналия месец. Така общият брой на подпомогнатите компании по тази мярка на ОПИК ще стане почти 4400. Отпуснатите средства ще надхвърлят 219 млн. лв.