Тъй като държавите се стремят да намалят своя въглероден отпечатък и геополитическото напрежение ескалира, правителствата трябва да играят значителна роля в стимулирането на зараждащите се индустрии и регионалните вериги за доставки. Въпреки че тази промяна може да увеличи риска при обществените поръчки, тя също изисква баланс на управлението на риска между правителствата и индустрията за изграждане на ефективни вериги за доставки. За да процъфтяват в непрекъснато променящата се енергийна индустрия, Rystad Energy настоятелно препоръчва на компаниите да дадат приоритет на функциите за снабдяване в рамките на своята корпоративна организация - и правителствата да подобрят своето търговско и индустриално пазарно разузнаване.

Снабдяването играе жизненоважна роля във водещата стратегия на веригата за доставки, като дава приоритет на рентабилността и устойчивостта. Този процес изисква стриктно проучване на пазара, умели преговори и непрекъснато наблюдение за оптимизиране на ефективността и минимизиране на разходите.

Една добре планирана стратегия за доставки може да има голямо значение за енергийните компании, които се опитват да намалят разходите, да намалят въглеродния си отпечатък и да насърчат устойчивото развитие.

Рисковете, свързани с нисковъглеродните ресурси, са значително по-ниски, отколкото при проучването и добива на нефт и газ. Въпреки че има голяма несигурност в очаквания добив на нефт и газ, капацитетът си остава основният риск за нисковъглеродните и беземисионни ресурси.

Рисковете от продажба на възобновяеми енергийни източници също са много по-ниски, тъй като споразуменията за фиксирано потребление и дългосрочни договори покриват повече от половината проекти за възобновяема енергия. За разлика от добива на изкопаеми горива, проектите за възобновяема енергия се разработват по-близо до крайните потребители, намалявайки политическия риск и излагането на геополитически смущения.

Въпреки това геополитиката все още играе значителна роля в развитието на възобновяемите енергийни източници, тъй като нисковъглеродните вериги за доставки са силно доминирани от няколко държави. Докато разходите и цените са традиционни рискове, свързани с развитието, рисковете при доставките са много по-значими при възобновяемите енергийни източници, отколкото при петрола и газа, коментират анализаторите в Rystad. Тези фактори представляват важни разлики, които петролните и газовите компании, които се впускат във възобновяеми енергийни източници, трябва да знаят и също да се стремят да управляват.

Формирането на разходите - цената на разработката или ценообразуването - в слънчевата, вятърната и батерините комплекси е нестабилна през последните години. Пандемията от Covid-19 и продължаващите конфликти доведоха до скок в разходите поради блокирания и проблеми с доставките. А товва накара някои разходи за възобновяема технология да скочат с 50-100%.

В резултат на това проектите са надхвърлили своите бюджети и са претърпели закъснения, анулирания и финансови затруднения. Тесните места във веригата за доставки също са основно главоболие за разработчиците.

Липсата на капацитет на веригата за доставки е причинила проблеми с електрическо оборудване за високо напрежение, квалифицирани фирми за изграждане на мрежови връзки, кораби или понтони за вятърни инсталации, чипове за данни и критични минерали. В резултат на това много разработчици са изложени на риск да не получат критични доставки навреме.

Индексирана единична цена в енергийния сектор

Графика: Rystad Energy/3eNews

Веригите за доставка на нефтено и газово оборудване и услуги са относително фрагментирани и географски разнообразни, с доставчици от Европа, САЩ, Русия, Близкия изток и континентален Китай. Веригата за доставка на възобновяема енергия обаче е силно концентрирана, доминирана от няколко доставчици и с ясна концентрация в Китай и шепа други нации за добив на минерали.

Това прави възобновяемите енергийни източници по-уязвими към рискове при снабдяването с нефт и газ, тъй като има по-малко опции за доставчици и по-голяма зависимост от конкретни държави или региони. Това означава, че служителите по доставките в рамките на възобновяемите енергийни източници имат по-голяма нужда да прилагат внимателно управление на риска.

Специализираните вериги за доставки могат да бъдат положителни от гледна точка на разходите, но също така поставят предизвикателства. Природни бедствия, неочаквани събития и други смущения могат да повлияят на надеждността на веригите за доставки - както се видя по време на пандемията и наскоро при атаките на кораби в Червено море. А товав води до блокиране и прекъсване на транспорта.

Мащабируемостта и гъвкавостта също са важни измерения, тъй като ще има последствия, ако търсенето изпревари предлагането и държавите дадат приоритет на най-добрия си търговски партньор или геополитически важен съюзник. Освен това съществува риск нация или компания да използва критични материали, компоненти или оборудване като икономическо оръжие или за шпионски цели.

Правителствата трябва да играят роля в този променящ се пейзаж и трябва да имат задълбочено разбиране на секторите и веригите за доставки, които регулират, както и рисковете и предизвикателствата, пред които са изправени тези сектори. По този начин правителствата могат да предоставят ценни насоки и подкрепа на корпорациите, като им помагат да се ориентират в тази променяща се динамика и да успеят на глобалния пазар.