По график пускането на газовата връзка България - Сърбия ще бъде през октомври. Това каза служебният министър на енергетиката Росен Христов по време на проверката на напредъка на дейностите за изграждане на междусистемната газова връзка в района на село Доброславци. По думите му проектът напредва в график, дори има леко изпреварване. "Абсолютно сигурни сме, че проектът ще бъде завършен навреме от българска страна, както и в рамките на бюджета".

Министърът посочи, че 1,8 млрд. куб. метра годишно е капацитетът на газовата връзка. Христов информира, че в момента с осем европейски държави се прави мащабен анализ на газовия пазар в Югоизточна и Централна Европа с цел другите държави да диверсифицират доставките си на газ, както е направила България. Затова страната ни има готовност за изграждане на допълнителна компресорна станция на интерконектора, за да се увеличи капацитетът му до 3,2 млрд. куб. метра.

За управлението на проекта се прилага този подход, който се прилагаше и в изграждането на интерконектора Гърция - България, който е позволил да се навакса изоставането. "Плътно всички структури работят и си обменяме на регулярна база информация, така че не само контролираме, но и подпомагаме процеса", добави министър Христов. Той изтъкна, че в момента няма никакви притеснения за завършване на проекта. Газовата връзка ще бъде с реверсивен поток - т.е. България може да купува газ и от Сърбия. Министърът обаче уточни, че основно се предвижда интерконекторът да бъде използван в посока България - Сърбия, тъй като сръбската страната все още зависи от руския газ и те са запазили капацитет на терминала в Александруполис, който България строи. "Тази възможност за реверсивни доставки ни дава една допълнителна сигурност в случай на нужда да доставяме газ от Централна Европа", обясни Росен Христов.

Началото на изграждането на интерконектора бе дадено на 1 февруари в присъствието на президента на Република България Румен Радев и държавния глава на Република Сърбия Александър Вучич.

Тръбата ще бъде дълга почти 170 километра, 62 км от които са на територията на България. Интерконекторът тръгва от Нови Искър и ще се включва в сръбската газопроводна мрежа при град Ниш.

В момента се работи по предложение в рамките на европейска директива да се компенсира високата цена на природния газ в подземното хранилище в Чирен, каза още Христов. По думите му скъпият газ все още се намира там.

Директивата е с цел да се покрие разликата между цената на нагнетения газ и пазарната цена в момента. Очаква се до 1-2 седмици да приключат анализите по този въпрос, като другата седмица ще се поканят и заинтересованите страни, за да може съвместно да се изработи работеща схема. "Проблемът е доста сериозен", коментира Росен Христов. Той обясни, че според европейската директива България има ангажимент да запълни газохранилището в определен график, което страната ни е изпълнила. Тази директива предвижда да се направи такава компенсация, тъй като се е очаквало да има разлика в цената по време на нагнетяването и след това, на неговото използване.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов допълни, че този компенсаторен механизъм ще допринесе в няколко посоки. Съгласно европейското законодателство страните членки на Европейския съюз имат цел да запълнят на газохранилищата си и за 2023 г. Затова количествата, които ще останат в момента, освен че ще бъдат на конкурентна цена, ще спомогнат страната ни да изпълни целта, която е 1 ноември тази година да имаме 90 процента запълняемост на газохранилището си в Чирен. Малинов посочи, че в момента газовото хранилище е запълнено на 77 процента. Затова тези количества, ако се запазят в хранилището и бъдат компенсирани в близка до пазарната цена, в кратък период ще може да се постигне целта от 90 процента запълняемост на газохранилището в Чирен.