До рекордни равнища се очаква да достигне през юни натоварването на терминала за втечнен газ в Ревитуса край гръцката столица Атина, съобщиха АНА-МПА и БТА, позовавайки се на плановете на гръцкия газопреносен оператор ДЕСФА.

Натоварването на терминала вече е високо, защото гръцки, но и български компании се ориентират към доставки на природен газ, за да заменят руския газ, който беше прекъснат в България, или за да се подсигурят в случай на евентуално спиране на доставките в бъдеще.

Според графика през следващия месец е планирано да пристигнат 11 товара на компаниите "Elpedison", "MORE", "МЕТ Енерджи", ДЕПА (гръцката газова компания) и "Митилинеос" с общо количество от 4,3 тераватчаса. Това ще бъде нов рекорд за натоварването на терминала. Според данни, оповестени от ДЕПА при консултациите за инсталирането на нов плаващ резервоар в Ревитуса, предишният рекорд е бил отбелязан през януари 2020 г., когато в терминала са били разтоварени количества природен газ с еквивалент от 4,2 тераватчаса енергия.

През първото тримесечие на 2021 г. в Ревитуса са пристигнали общо 5,43 тераватчаса втечнен природен газ, а през същия период тази година - 9 тераватчаса.

Управителният съвет на ДЕСФА реши миналата седмица да пристъпи към наем на плаващ резервоар. Според информациите поръчката е била възложена на компанията "Газлог" (Gaslog). Резервоарът ще бъде инсталиран през юли и ще има капацитет от над 150 хиляди кубични метра. В момента съществуващите три резервоара имат капацитет от 225 хил. куб. м. Според запознати с пазара инсталирането на нов резервоар ще улесни разтоварването на доставки от спот пазара на по-добри цени.

В условията на енергийна криза и особено на прекъсването на руските газови доставки за България Ревитуса се превръща в ключов елемент не само за гръцкия, но и за регионалния пазар на природен газ, отбелязва агенцията.

Възможностите за снабдяване на регионалния пазар през Гърция ще се разширят с изграждането на плаващ терминал за втечнен газ от компанията "Газтрейд" в Александруполис, който се планира да заработи в края на 2023 г. (има информации за усилия сроковете да бъдат съкратени с поне шест месеца - б.ред.). Планира се израждането на още три подобни съоръжения - втори терминал на "Газтрейд" в Александруполис, още един край Атина на "Elpedison" и на "Диорига газ" в Коринт, Южна Гърция.