Тази година ще бъде рекордна за търговете за възобновяеми енергийни източници в Европа, тъй като страните от континента се стремят да увеличат внедряването на чиста енергия, за да постигнат целите за намаляване на емисиите до 2030 г. Това показват данните от нов анализ на Wood Mackenzie, който посочва, че плановете са за нови инсталирани мощности за общо 45 GW през 2021 г. Това е значително по-високо от целите, залагани през последните години.

 

Очаква се от общия обем 6 GW да са от слънчева енергия, 17 GW от вятър, а останалата част да бъде или технологично неутрална, или да се прилага за няколко източника. Проучването посочва още, че предишните резултати от търговете предполагат, че няма гаранция, че целевите обеми ще бъдат постигнати. През последните три години европейските търгове са регистрирали среден процент на възлагане от 70 на сто. Ако същото ниво бъде достигнато през 2021 г., може да има предоставени нови повече от 30 GW капацитет.

3e-news.net

Планираните процедури за тази година предвиждат четвъртия търг на разпределение за Обединеното кралство в неговата схема за договори за разлика, при който страната ще се насочи към 12 GW предоставен капацитет за възобновяеми енергийни източници - два пъти повече спрямо предишния търг.

Франция се надява да предложи на търгове 2.9 GW слънчева енергия тази година, докато минимум 1 GW соларни инсталации ще бъде предложен на първия от новите испански аукциони за чиста енергия, които ще се проведат по-късно този месец.

Междувременно, след рекордния си търг миналата година, Португалия сега планира търг за "неконвенционални повърхности", като се включат както плаващи фотоволтаици, така и инсталации до магистрали, тъй като правителството се стреми да проучва възможностите за употреба на неизползвана и по-евтина земя, която може да включва слънчеви проекти.