Производството на електроенергия през миналата 2022 г. или за времето от началото на януари до тридесет и първия ден на месец декември е нараснало с 5.70 % и е възлизало на обем от 50 421 705 MWh (плюс 6.11 % за отчетния период до 25 декември). За сравнение, през аналогичния период на 2021 г. производството на електроенергия е било в обем от 47 700 415 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на миналата година спрямо по-миналата остава на минус. Така за времето от 1 януари до 31 декември 2022 г. то е намаляло с 1.81 % или до обем от порядъка на 38 176 875 MWh ( минус 1.73 % една седмица преди края на годината). През по-предишната 2021 г. потреблението на електроенергия е достигало до 38 881 406 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия от началото на януари до тридесет и първия ден на месец декември 2022 г. спрямо аналогичното време на по-миналата година запазва доста добър положителен дял, като според данните то е нараснало с 38.85 % до обем от 12 244 830 MWh (40.87 % за времето до Коледа). Година по-рано, или през 2021 г. салдото (износ-внос) на ток е било в доста по-нисък обем от порядъка на 8 819 009 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на предходната година до тридесет и първия ден на месец декември се е повишило с 22.66 % до обем от 1 577 520 MWh ( + 22.46 % за времето до 25 декември).

3eNews