Енергийните изследователи от университета в Хюстън предполагат, че водородното гориво може потенциално да бъде рентабилна и екологична алтернатива на бензина и дизела. A и доставката на водород за транспортиране в по-голямата част на Хюстън може да бъде печеливша още днес.

Изследователският екип предлага бяла книга, озаглавена "Конкурентно ценообразуване на водорода като икономическа алтернатива на бензина и дизела за транспортния сектор на Хюстън". В документа се те разглеждат обещанието за потенциала на електрическите превозни средства с водородни горивни клетки (fuel cell electric vehicles (FCEV), за да намалят значително емисии на парникови газове в транспортния сектор. 

Бялата книга предлага, че традиционните течни транспортни горива като бензин и дизел са предпочитани поради тяхната по-висока енергийна плътност. За разлика от превозните средства, използващи бензин, който отделя въглероден диоксид, и дизелово гориво, което допринася за приземния озон, електрическите превозни средства с горивни клетки се зареждат с водород за пет минути и произвеждат нула емисии, припомня изданието Oilprice.com.

"Според Тексаския департамент по транспорта, Хюстън е имал приблизително 5,5 милиона регистрирани превозни средства през фискалната 2022 година. Представете си, ако всички тези превозни средства използват водород за гориво."

Хюстън, дом на много водородни инсталации за промишлена употреба, предлага няколко предимства, според изследователите.

Проучването обяснява:

"Той (Хюстън) разполага с повече от достатъчно вода и търговски филтриращи системи, за да поддържа генерирането на водород. Добавете към това съществуващата тръбопроводна инфраструктура за природен газ, която прави производството и доставката на водород по-рентабилни и прави Хюстън идеален за преминаване от традиционни превозни средства към такива, задвижвани с водород."

Проучването сравнява три процеса на генериране на водород: преобразуване на метан чрез реформинг (SMR), SMR с улавяне на въглерод (SMRCC) и електролизери, използващи електричество и вода от мрежата.

Изследователите са използвали H2A инструментите на Националната лаборатория за възобновяема енергия (NREL) в САЩ, за да осигурят оценки на разходите за тези посоки на развитие, и модела за анализ на сценария за доставка на водород (HDSAM), разработен от Националната лаборатория в Аргон. По този начин е бил генериран модела за доставка и разходите.

3e-news.net/bg

Освен това, той сравнява цената на мрежовия водород с SMRCC водорода, показвайки, че без стимули за данъчен кредит SMRCC водородът може да бъде доставен на по-ниска цена от $6,10 за kg водород на помпата. А това само по себе си вече го прави конкурентен на конвенционалните горива.

Професор Кристин Елиг-Икономидес, водещ учен в проучването, споделя:

"Това изследване подчертава трансформиращия потенциал на водорода в транспортния сектор. Нашите констатации показват, че водородът може да бъде икономически конкурентен и екологично отговорен избор за потребителите, бизнеса и политиците в по-широкия район на Хюстън".