Общата стойност на основните въглеродни пазари в световен мащаб се очаква да надхвърли 800 милиарда долара тази година. Този ръст се случва, независимо че обемите на търговия са на път да намалеят на фона на продължаващите последици от инвазията на Русия в Украйна. Това става ясно от анализ на BloombergNEF.

Покачването е с 5% и отразява нарастването на цените на квотите след реформите, целящи да стимулират въглеродните пазари и постигане на климатичните цели, облечени в опасенията, свързани с достъпността на енергията и сигурността.

Междувременно отстъплението в обемите на търговия с квоти от пика им през 2021 г. е функция на войната в Украйна и последвалите сътресения в суровините, черпещи ликвидност от пазарите на въглеродни емисии, обясняват анализаторите.

Въпреки че нивата на търговия с квоти към момента са ниски, BloombergNEF очаква пазарите на въглеродни емисии да останат основен инструмент за законодателите през това десетилетие. Предстои стартирането на нови пазари в Бразилия, Мексико и Индия, а регулаторите ще продължат да прилагат реформи за намаляване на предлаганото количество квоти на съществуващите пазари, което води до увеличаване на цените.

Най-новата перспектива на BNEF за системата за търговия с емисии на Европейския съюз предвижда, че цените на квотите ще достигнат 149 евро за метричен тон (157 щатски долара/т) през 2030 г. спрямо около 85 евро/т в момента. От другата страна на Атлантическия океан нашата прогноза за пазара на Калифорния и Квебек предвижда цените да се удвоят почти до 63 $/т до края на десетилетието.

Търговията с въглерод става все по-глобална

ЕС е готов да приключи годината, запазвайки мястото си на най-големия пазар на въглеродни емисии в света както по отношение на търгуван обем, така и по отношение на неговата стойност. Но господството му се изплъзва. Около 75% от фючърсите на световния пазар на въглеродни емисии и продадените на търг обеми, или около 8 милиарда квоти, в момента се търгуват в ЕС. Това е спад от почти 90% спрямо 2017 г.

Разпространението на търговията с въглеродни емисии по целия свят доведе до нови първични пазари, които продават квоти за първи път. В резултат на това делът на ЕС в търгуваните количества е спаднал от 73% през 2017 г. на 53% тази година.

Но въпреки че вече има установени повече първични пазари, 90% от квотите все още се търгуват на фючърсния пазар, където транзакциите са по-лесни и по-бързи за уреждане и клиринг.

3eNews