Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент "пазар ден напред" затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа) от 566.55 лв. за MWh с ден за доставка 12 октомври 2022 г. и обем от 53 693.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад с 18.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 604.29 лв. за MWh, при количество от 27 659.70 MWh.

Извънпиковата енергия (26 033.80 MWh) е на цена от 528.81 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 462.69 лв. за MWh и количество от 2084.3 MWh.

Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа - 389.19 лв. за MWh (2022.8 MWh съответно).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента "пазар ден напред" е постигната за 09 часа - 946.39 лв. за MWh при количество от 2328 MWh. Много висока е и постигнатата стойност за 08 часа - 944.02 лв. за MWh (2347 MWh), както и за 21 часа - 938.74 лв. за MWh (2357.7 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 447.04 лв. за MWh при обем от 2147.6 MWh. https://ibex.bg/

Спрямо стойността от 698.71 лв. (357.24 евро) за MWh за 11 октомври 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 12 октомври 2022 г. се понижава до 566.55 лв. за MWh ( спад с 18.9%) по данни на БНЕБ или 289.67 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 октомври 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2 803.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 777.11 лв. за MWh.

3e-news.net