"Булгаргаз" ЕАД предлага цената на природния газ от 1 юли да бъде в размер на 46,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Действащата и утвърдена от КЕВР цена на природния газ за месец юни 2021 г. при същите параметри е 45,27 лв./MWh.

На открито заседание в специализиран състав "Енергетика" регулаторът обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" за утвърждаване на цена за месец юли 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 юли 2021 г. да бъде в размер на 46,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов изрази съгласие с изводите и констатациите в доклада. Той поясни, че след внасянето на заявлението на 10 юни 2021 г. котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават в резултат на нарасналото търсене на тези горива.

От изнесените от Павлов данни стана ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50% и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70% - от 16 евро до над 28 евро/MWh.

"Независимо от това цената, която "Булгаргаз" ЕАД ще предложи за юли, ще бъде с над 10% по-ниска от цените на европейските газови борси", каза изпълнителният директор на дружеството.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изрази тревогата на регулатора, че високият ръст на цените на горивата неизбежно ще наложи сериозна корекция в ценовите решения, които Комисията предстои да приеме на 1 юли 2021 г., както по отношение на цената на природния газ, така и за цените на топлинната енергия.

"Данните за рязкото увеличение на цените на природния газ и на петрола на международните пазари, както и ценовият ръст на квотите за въглеродни емисии означават, че регулаторът предстои да приеме решения, с които от 1 юли се предвижда сериозно увеличение на цените за потребителите на природен газ и на топлинна енергия. Това са трудни и крайно нежелани от Комисията решения, тъй като те ще се отразят негативно на потребителите, и регулаторът е напълно наясно с това. В същото време регулаторът няма друг избор, освен да отчете влиянието на актуалните котировки на ценообразуващите елементи петрол и природен газ на международните пазари, тъй като България ги получава изцяло от внос", коментира председателят на регулатора.

На 1 юли 2021 г. "Булгаргаз" ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 30 юни 2021 г. за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за юни 2021 г. На тази база регулаторът ще вземе окончателно решение за цена за месец юли 2021 г., по която "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

3e-news.net