Европейският съюз трябва да се заеме с ограничаването на прахосването на слънчевия енергиен потенциал и отрицателните цени, които удрят приходите от проекти. Това заявиха в своя позиция група асоциации за слънчева и възобновяема енергия, като изпратиха свое писмо до Европейската комисия, предаде Euractiv.

Слънчевата индустрия се разраства бързо в Европа, с инсталирани 40 гигавата (GW) през 2022 г., почти 50% повече в сравнение с 2021 г.

"Въпреки че 2023 г. вероятно ще осигури още едно рекордно лято за слънчево производство", пишат асоциациите в писмо, адресирано до комисаря по енергетиката на ЕС Кадри Симсън, те предупреждават, че проблемите с електрическите мрежи, липсата на гъвкавост в системата и нестабилните цени оказват негативно влияние върху проектите .

"Енергийната и климатичната криза изискват от нас да увеличим темповете на разгръщане на слънчевата енергия до безпрецедентни нива. Повече от всякога е необходимо да се предприемат действия за ускоряване на слънчевия растеж и смекчаване на загубата на енергия", пишат 19-те асоциации, 16 от които представляват индустрията в страните от ЕС. Останалите подписали представляват ЕС като цяло, Норвегия и Швейцария, предаде Euractiv.

Ограничаване на производството и отрицателни цени

Основно безпокойство за индустрията е, че слънчевата енергия все повече се изключва от мрежата във времена на ниско търсене, понякога в полза на силно замърсяващото производство на енергия от въглища.

Тази година се наблюдават ограничения в страните от ЕС, особено Полша и Чехия, които спряха производството на слънчева енергия поради неочаквано по-ниско търсене, докато въглищните електроцентрали продължават да произвеждат електроенергия.

"Поради зависимостта от така нареченото "базово натоварване" и липсата на чиста гъвкавост на енергосистемата, въглищата с големи вредни емисии се изгарят. А чистата, евтина слънчева енергия се губи", се казва в съвместното писмо на ВЕИ асоциациите. Припомняме, че редица специалисти са на мнение, че е добре държавите в ЕС, включително България, да поддържат базова енергия, която да е беземисионна. И върху нея да се награждат ВЕИ централите, които не произвеждат непрекъснато енергия за системата.

Наред с това ВЕИ индустрията предупреждава, че нерешените променливи цени на енергията и "твърде честите" отрицателни цени застрашават инвестициите в нови соларни активи. "По-високата променливост на цените, илюстрирана днес чрез ценови скокове или отрицателни цени, ще бъде новото нормално", пишат асоциациите, като твърдят, че това означава по-висока несигурност и потенциална загуба на приходи за възобновяеми енергийни източници.

Мрежите трябва да се подготвят за повече възобновяеми енергийни източници

Много решения на тези проблеми вече бяха предложени в закона на ЕС за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, приет през 2018 г. Въпреки това, той не е правилно приложено в много страни от ЕС.

За да помогнат за справяне с проблемите, асоциациите призовават страните от ЕС да подобрят готовността на електроенергийните си мрежи за посрещане на бума от ВЕИ централи, както и да ускорят издаването на разрешения и изграждането на мрежова инфраструктура.

С очаквания скок на възобновяемите енергийни източници мрежите не могат да чакат и трябва да започнат да се развиват, включително с изпреварващи инвестиции, твърдят те.

Гъвкавостта също трябва да бъде въведена в цялата електроенергийна система, от адаптирането на мрежите до превръщането на домовете във все по-отзивчиви на ценовите сигнали. Наред с това Европа се нуждае от допълнителен капацитет за съхранение и стимули за използване на електроенергия, когато търсенето и следователно цените са ниски, както е например през нощта.

Асоциациите също така призовават да се обърне внимание на регулаторните затруднения и двойните такси, когато става въпрос за хибридни проекти, при които производството на слънчева енергия се комбинира със съхранение или друг източник на генериране, като вятърна енергия.

Наред с това инвеститорите трябва да получат правилния сигнал и да знаят, че инвестициите в слънчева енергия са стабилни в дългосрочен план, твърдят асоциациите. Това може да стане с договори за разлика, които осигуряват гарантиран приход за възобновяеми енергийни източници и бяха предложени от Европейската комисия като начин за стабилизиране на нестабилните цени на енергията при реформата на пазара на електроенергия, предложена през март 2023 г.

Въпреки това, те предупреждават срещу друг възможен елемент от реформата - удължаване на спорния таван на приходите за производство на електроенергия - като казват, че това рискува "прекомерното обезкървяване на допълнителните печалби от търговски слънчеви активи, които компенсират периодите с ниски приходи".

Очаква се слънчевата енергия да продължи да нараства в Европа през това десетилетие. ЕС си е поставил цел да достигне 600 GW производство до 2030 г., което би трябвало да помогне за замяна на производството на енергия, задвижвана от изкопаеми горива. Това ще се случва докато Европа се стреми да декарбонизира икономиката си и да се отдалечи от зависимостта си от руската енергия.