Австрия ще бъде климатично неутрална страна до 2040 г. Законопроект, предвиждащ допълнително финансиране за възобновяеми енергийни източници, има за цел да гарантира, че цялото потребление на електроенергия в Австрия ще бъде покрито от възобновяеми енергийни източници до 2030 г. и след това до 2040 г. държавата да стане климатично неутрална, беше приет в долната камара на парламента, съобщават местни медии.

Законът за разширяване на възобновяемите източници и придружаващите го подзаконови разпоредби предвиждат 1 млрд. евро годишно държавно финансиране за прехода към зелена енергия в Австрия.

Очакват се и допълнителни 30 млрд. евро инвестиции от частния сектор, сочат изчисленията на експертите.

Отделно още 500 млн. евро държавни средства трябва да бъдат инвестирани във водород и беземисионни газове с цел ускоряване на декарбонизацията на промишлеността.

Освен това, е регламентирано правното основание за създаване на местни енергийни общности при домакинствата и малките предприятия, сочи информацията от уебсайта на австрийския парламент.

Новият режим на финансиране на ВЕИ проектите и зеления преход все още не е одобрен от Горната камара на парламента, а за някои от разпоредбите ще трябва да се произнесе и Европейската комисия.

Законопроектът беше приветстван от австрийските екологични организации като начало на поетапното премахване на изкопаемите горива и важна стъпка към неутралност на климата през 2040 г., както и от търговската камара, която го нарече "огромен план за инвестиции и иновации", цитирани от Euractiv.

Австрийското правителство също планира да инвестира 17 милиона евро, започвайки от 2022 г., за да обучи безработни за около 1000 зелени работни места в опит да се справи с недостига на квалифицирани работна ръка в тази област.

Според министъра на околната среда Леоноре Гюслер, в момента спешно ще са необходими монтажници на фотоволтаични системни оператори, се казва в съобщение на вестник Wiener Zeitung.

3e-news.net