Последните промени в Плана за възстановяване и устойчивост предвиждат отмяна на 100 процентово безвъзмездно финансиране за обновяването на сгради. От октомври 2022 година в сила влиза новата програма, която ще предлага субсидия в размер на 80%, а останалите 20% ще бъдат за сметка на собствениците. Самоучастието трябва да ускори темповете на обновяване и така повече проекти да бъдат изпълнени в рамките на бюджета. За справка от старта на програмите за обновяване през 2016 година до сега са обновени едва 2200 сгради. Същевременно самоучастието ще е препятствие за много домакинства.

Поканихме Драгомир Цанев от Центърa за енергийна ефективност ЕнЕфект, за да го попитаме какви мерки могат да бъдат предприети, за да се подпомогнат финансово затруднените домакинства.

Г-н Цанев, много се говори за енергийна бедност. Можете ли да обясните това понятие?

Към момента в България за енергийно бедни се смятат потребителите, които имат право на социални помощи за отопление. Реално обаче всички домакинства, които не могат да плащат, за да поддържат комфортно отопление в дома си, са енергийно бедни, а те са в пъти повече. Безспорно обновяването на сградния фонд е в основата на борбата с енергийната бедност, защото то премахва основната причина за енергийната бедност - лошото състояние и енергийни характеристики на сградите. Преди да преминем обаче към модела за частично самофинансиране, трябва да се приеме дефиниция за енергийна бедност и да се създаде лесно приложим механизъм, който да стимулира неплатежоспособните домакинства да участват в програмите за обновяване.

Колко са енергийно бедните в България?

За съжаление по наши изчисления около 40% от българите попадат в тази категория, а с поскъпването на горивата този брой ще расте. Не е трудно да се установи кои домакинства попадат в тази група и е наложително да им бъде оказана подкрепа, когато искат да подобрят състоянието на сградата и дома, в който живеят. Когато дадено домакинство кандидатства за обновяване, се прави енергийно обследване, което показва колко средства са необходими за комфортното отопление на жилището. Когато извадим тази сума от доходите на домакинството, можем лесно да преценим дали членовете му остават под официалната линия на бедността. Лесно е да се предположи, че за подобно домакинството ще е непосилно да покрие исканите 20% самоучастие. При отчитане на някои възможни изключения и използване на съществуващата система на социално подпомагане за доказване на доходите, механизмът е лесно приложим и може да проработи както за многофамилните сгради в настоящата програма, така и за еднофамилните в бъдеще.

Какво може да се направи за преодоляването на енергийната бедност?

Първо трябва да потърсим причините и да намерим начин да ги отстраним. Най-важните причини са състоянието на сградите и отоплителните системи, съответно задачата е да обновим сградите, така че да имат нужда от по-малко количество енергия. Тогава ще е по-лесно и ефективно да преминем към нови и по-екологични отоплителни системи. Обновяването е устойчиво във времето решение - да се намалят сметките и да останат по-ниски не само за един отоплителен сезон, а за десетки години напред, така че да сме защитени и от неминуемото нарастване на цените на енергията.

Снимка: Key Experts Group

Има ли политическа воля това да се случи?

Смятам, че има. Прекратяването на 100%-то финансиране за обновяване е стъпка в правилната посока, защото ще ускори процеса и ще направи възможно повече домакинства да се възползват. Важното е да се намери формула за подпомагане на неплатежоспособните потребители, в противен случай те ще блокират изпълнението на програмата. Ние предлагаме дефиниция и облекчена процедура, която може да се прилага бързо и лесно. В момента е много важно да не се забавя процеса по обновяване, защото България е държавата с най-неефективен сграден фонд и най-високо равнище на енергийна бедност.

Как да обясним на гражданите, че трябва сами да инвестират в обновяването на сградите?

Трябва да имаме самосъзнанието сами да се погрижим за състоянието на домовете си, а това, че ни се предлага финансиране е изключително предимство. Преимущества на обновяването са не само по-ниските сметки, но и комфортните температури във всички помещения, осигуряване на жилище без течения, влага и мухъл. Вероятно най-силният аргумент за българите в настоящата ситуация е именно финансовият стимул, въпреки че цените на тока за домакинствата все още са регулирани и не поемаме целия удар от рязкото повишаване на стойността на енергоносителите на международните пазари. Всички обаче сме наясно, че е въпрос на време и електроенергията за бита да излезе на свободния пазар, което ще доведе до сериозен шок при сходни на настоящите условия. Разбира се, не по-малко важно е да осигурим здравословна среда в дома си, особено за домакинства с малки деца и възрастни хора. Очаквам обаче новите условия да доведат до първоначален спад на интереса към програмите за обновяване, защото хората искат 100% грант, но пък това е шанс за онези, които проявят инициатива: те ще имат голямо предимство и ще могат в кратък срок да обновят сградите си. Тук е моментът да кажем, че редица търговски банки вече предлагат много изгодни кредити за енергийна ефективност. С въвеждането на самоучастие едно домакинство ще трябва да инвестира в порядъка от 4000 до 5000 лева и е съвсем постижимо да ползва банково кредитиране или собствени спестявания, а за семействата с най-ниски доходи трябва да се осигурят помощи.

Къде гражданите могат да получат помощ за обновяване на сградите и има ли в момента програми за финансиране?

Към момента действащи програми практически няма. Очакваме да бъде възстановена Националната програма за енергийна ефективност в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. В този план ще има и средства за монтиране на системи за възобновяема енергия в домовете. Ще бъде удължена програмата за подмяна на остарели отоплителни уреди, която познаваме от предходни години. Това, което липсва, е информационно осигуряване. Общините са тези, които осигуряват достъп до информация и помагат на гражданите при кандидатстване, но им липсва капацитет в тази посока и ще е добре да бъдат подпомогнати от националните бюджети за тази дейност. В момента с наша помощ информационни центрове се изграждат в общините Бургас и Габрово, но има още много общини.

Какъв е вашият съвет към собствениците?

Моят съвет е да поемат инициативата в свои ръце и да се възползват от програмите за обновяване. Както и досега за кандидатстване се изисква декларация за съгласие; сега ще се изискват още конструктивно и енергийно обследване и технически паспорт. Не малко собственици са кандидатствали по предходната програма, подадени са над 4000 заявления и няма яснота кога ще дойде техният ред. Те обаче разполагат с предимство при подготовката на документацията и бих ги посъветвал да се включат в новата програма, за да бъдат от първите, които ще се възползват. Самоучастието не трябва да ги спира, могат да потърсят банково финансиране или помощ от държавата. Не трябва да забравяме, че в Европа няма държава с толкова изгодни условия на държавната помощ, така че ако чакаме някой да свърши работата вместо нас, пропускаме възможности, които най-вероятно никога няма да се върнат.