Доклад на AEG обобщава данни от три последователни години. Проучването, озаглавено The Truth About Laundry ("Истината за прането") показва, че 35 милиона домакинства на Стария континент са намалили температурата на прането у дома, което спестява близо 1 милион тона емисии въглероден диоксид.

Все повече европейци променят навиците си на пране - това води до спестяване на разходи за енергия и същевременно е в полза на околната среда. Това показват резултатите от най-дългото и най-мащабно проучване на потребителското поведение за навиците на пране в Европа. Инициативата е на водещия производител на домакински електроуреди AEG и обхваща данни за 2020, 2021 и 2022 г.

  • 35 милиона европейски домакинства са преминали към пране на 30°C от 2020 г. насам; над 14 милиона от тях са напрaвили тази промяна през последните 12 месеца;
  • Понижаването на градусите на пране до 30°C може да спести емисии, еквивалентни на повече от 952 000 тона CO2*;
  • 44% от домакинствата днес перат дрехите си предимно на 30°C или на по-ниска температура, в сравнение с 35% преди три години;
  • Очакванията са до 2025 г. по-голямата част от Европа да пере на 30°C, ако тази тенденция продължи;
  • 86% от всички домакинства са се опитали да намалят потреблението на енергия през последните 12 месеца, а над половината (56%) са променили конкретно начина, по който перат.

Настоящата енергийна криза ускорява промяната

Докато проучването показва, че навиците на потребителите са се изменили през последните няколко години в полза на природата, настоящата енергийна криза е основната причина за ускоряване на тези промени. Сред новите навици на потребителите в Европа е по-честото пране при пълно зареждане на пералнята (ръст с 43%), носене на дрехите повече пъти между две пранета (31% ръст), пране през нощта (29% ръст) и ползване на еко режим (30% ръст). Много от домакинствата правят тези промени за пръв път, регистрира проучването.

снимка: AEG

Потребителите се интересуват повече от всякога от количествата енергия, които уредите им консумират - 83% признават, че мислят активно за това, а за 58% енергийната ефективност на уредите ще бъде основен фактор за предстояща покупка.

"В заключенията на последния доклад на Междуправителствената група по изменението на климата (IPCC) се посочва, че прилагането на спешни действия в областта на климата може да съхрани планетата ни и да осигури подходящи условия за живеене на бъдещите поколения. Прозорецът за възможните действия обаче се затваря бързо", коментира Сара Шейфър, вицепрезидент по устойчивостта за Европа, AEG. "Новото ни проучване с данни от последните три години показва, че потребителите променят поведението си в положителна посока. Това е един отличен знак в подкрепа на убеждeнието, че заедно можем да се справим с проблемите, свързани с изменението на климата", отбелязва тя.

снимка: AEG

Пет стъпки за промяна

AEG препоръчва пет стъпки, които всеки може да предприеме, и които в комбинация оказват огромно позитивно влияние върху планетата:

  1. Перете на 30°C вместо на 40°C колкото е възможно по-често. 52% от потребителите в Европа все още перат основно на 40°C или на по-висока температура.
  2. Избирайте по-енергийно ефективни уреди. Те намаляват потреблението на енергия, което с времето се отразява положително на разходите на домакинствата и е по-щадящо за планетата.
  3. Пропуснете едно изпиране - вместо това освежете дрехите. 62% от европейците казват, че основната причина да перат дрехите си е "да премахнат миризмите", а близо една четвърт от възрастните потребители (23%) споделят, че основната причина да перат дрехите си е, че обичат самото усещане да облекат скоро изпрана дреха. Новите технологии в пералните позволяват бързо освежаване на дрехите вместо цял цикъл на пране - потребителите могат да се възползват от опцията за освежаване на дрехите с пара, при което се добавя и свеж аромат. Използването на програма за освежаване чрез пара редуцира потреблението на вода, намалява намачкването и гънките по дрехите, а оттам и необходимостта от гладене.
  4. Възползвайте се максимално от потенциала на уредите си. Един лесен начин, по който потребителите могат да намалят разходите си и въздействието върху околната среда, е като се запознаят по-добре с настройките на своите уреди. 22% от потребителите признават, че никога не са чели инструкциите на своя уред, а средният брой програми, които хората използват, е 3. Това означава, че има много технологични постижения и възможности за оптимизация, от които не се възползват.
  5. Перете при пълно зареждане. 43% от европейците вече перат по-често при пълно зареждане поради съображения, свързани с разходите за енергия. Проверете дали пералнята ви е пълна преди изпиране - ако не е, изчакайте да се съберат повече дрехи и тогава я пуснете. Това е лесна стъпка, която може да намали използваните ресурси и разходите за едно домакинство, ако я превърнете в навик.

снимка: AEG

"Наблюдават се множество положителните промени, при тенденциите на европейските потребители към прането", отбеляза Шейфър. "Милиони хора в цяла Европа правят малки промени, които обаче водят до големи разлики за едно по-устойчиво бъдеще за всички нас и за бъдещите поколения. Колкото повече хора го осъзнаят и предприемат действия в ежедневието си - дори и такива наглед малки и лесни стъпки, толкова повече шансове имаме да се погрижим за природата и за бъдещето си", подчерта тя.

 

* съдържание на AEG