За първите 10 месеца на настоящата година производството на електроенергия остава на минус, намалява и потреблението, а салдото (износ - внос) отново е отрицателно. Промяна не се наблюдава и по отношение на участието на базовите централи. В същото време делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава положителен, а промяната на данните в сравнение с предходния отчетен период не е съществена. Леко се влошават показателите за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 1 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за първите десет месеца на настоящата 2020 г. намалява с 8.44 процента и е в обем от 33 337 850 MWh. За същия период на предишната 2019 година то е било от порядъка на 36 411 718 MWh. (минус 8.41 % преди седмица).

Потреблението на електроенергия се свива с 3.75% (при минус 3.77 % преди седмица и минус 3.91% преди две седмици). За сравнение, за същия период на 2019 г. потреблението на ток е било в обем от 31 479 127 MWh, а през първите 10 месеца на настоящата година се свива до 30 297 306 MWh.

Салдото (износ-внос) остава отрицателно. Според данните на системния оператор за първите 10 месеца, салдото е в обем от 3 040 544 MWh, докато през същия период на миналата 2019 г. то е било в обем от 4 932 591 MWh. Така спадът за настоящата година достига минус 38.36 процента (при минус 38.29 % преди седмица).


Всички за енергийния баланс на България - четете в 3e-news.net >>