Най-значителните промени на пазара на електроенергия в Европа през ноември са: увеличение на цените е отчетено в Никозия (5%), Атина (2%), Букурещ, Лисабон, Рим и Мадрид (по 1%); намаление на цената е установено в Брюксел, Копенхаген, Рига (по 4%), Стокхолм (2%), Хелзинки и Талин (по 1%). По-съществените промени на пазара на природен газ миналия месец са: най-голямото поскъпване на синьото гориво е отчетено в Киев (32%), следват: Атина (5%), София (4%), Копенхаген (3%), Стокхолм и Брюксел (по 2%), Париж и Виена (по 1%). Това установява новото проучване на цените в 32 европейски държави (за електроенергията) и 28 държави (за природния газ) финаландската консултантска компания VaasaETT, проведено със съдействието на два водещи европейски регулатора. Освен страните от ЕС в изследването за електроенергията са включени Сърбия, Черна гора, Украйна и две от страните от Енергийната общност - Великобритания и Швейцария. За природния газ, проучването обхваща, освен 27-те страни от ЕС, и Украйна.

Сред изводите от доклада се откроява заключението, че само половината от цената на електроенергията и на природния газ за бита е в резултат на пазарни фактори, а другата половина се дължи на регулаторните политики и съответните данъци в различните страни от Европа.

Изследването на VaasaETT проследява движението на цените на електроенергията и газа за бита за по-продължителен период - от 2009 г. до ноември 2020 г.

Според индекса на цените за електроенергията става ясно, че цената на тока за бита непрекъснато намалява през първата половина на 2009 г. и достигат най-ниското ниво от 96 индексни пункта през юни 2009 г., тъй като икономическата криза през този период оказва влияние върху търсенето. В резултат се наблюдава рязък спад. Цените започват да се възстановяват през втората половина на 2009 г., когато настъпва усещане, че най-лошото от кризата остава назад.

От индекса на цените за природния газ се вижда, че компонентата на енергията представлява 43% от цената за крайния потребител, разпределението - 30%, данъци върху енергията - 11%, и ДДС на сто. Както и при електроенергията, при включването на покупателната способност и на данъците картината на цените на газа за бита се променя значително.

3e-news.net