Коледен подарък. Приятна изненада. Така със сигурност някои ще определят цените, с които стартират европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред" през първия ден от последната седмица на 2020 година - 28 декември. Други, особено където цените отчетоха значително поевтиняване, ще са на обратното мнение.

Ниските цени по коледните празници бе очаквана от големите консултантски компании в електроенергийния сектор. Все пак е редно да се отбележи, че постигнатите ценови нива в "пазар ден напред" отразяват производствените мощности, състоянието на пазарите на горива, на вредните емисиите и на други фактори, включително икономическата ситуация в дадена страна. Разбира се и най-сериозният - COVID-19.

Само на три от електроенергийните борси с ден за доставка 28 декември е регистриран спад на цените както в сравнение с месец по-рано , така и на годишна база.

Например, с цени от 20.4 евро за MWh (спад с 24.4 % спрямо 26.51 евро за MWh на 27.12 ) стартират на 28 декември електроенергийните борси на Испания и Португалия. След тях се нарежда Българската независима електроенергийна борса ( БНЕБ ), на която от месеци не е регистрирана толкова ниска цена - 26.14 евро за MWh - с ден за доставка 28 декември. При това постигнатата на БНЕБ стойност е с 34 евро по-ниска от отчетената за същия ден на ноември т. г. и с 13 евро по-малко от същия ден на предишната 2019 г. Няма как да не се спомене, че само седмица по-рано (с ден за доставка 21 декември) цената на БНЕБ бе доста по-висока - 76.12 евро за MWh.

При останалите електроенергийни борси, ценовите нива остават, както по-високи в сравнение с предходния месец, така и с предишната година, според статистиката на energylive.cloud. Въпреки че с ден за доставка 28 декември стойностите на европейските електроенергийни борси в този сегмент изглеждат малко по-сближени, но остават разделени на три-четири различни ценови зони, в зависимост от активираните мощности, участващи в този пазар и разбира се - температурата. Най-общо средната цена на сближаване три дни преди края на годината е 43 евро за MWh.

По-високи остават и стойностите на електроенергийните борси, с физическа граница с БНЕБ. Например на OPCOM (електроенергийната борса в Румъния) цената с ден за доставка 28 декември е 35.78 евро за MWh (ръст с 14.2 % спрямо 31.32 евро за MWh с ден за доствка 27 декември). По-висока е и стойността на HENEX ( Гърция ) - 40.38 евро за MWh (увеличение с 13.0 %), както и на SEEPEX (Сърбия) - 39.72 евро за MWh ( ръст с 57.5 % спрямо 25.21 евро за MWh на 27 декември).

3е-news.net