Министерският съвет определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия, съобщиха от пресслужбата на правителството в оставка.

Атомната електроцентрала "Козлодуй" ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 150 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия.

За производителите на електрическа енергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 300 лв., увеличена с умножената по 1,32 средномесечна цена на тон СО2 емисионни квоти за MWh, а за производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях - 300 лв. увеличена с умножената по 0,9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО2, за един MWh. "Национална електрическа компания" ЕАД като производител на електрическа енергия от водноелектрически централи ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 200 лв. за един MWh.

Производителите на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, одобрено на днешното заседание, с което се определят стойности за изчисляване на тавана на пазарните приходи на различните типове производители на електрическа енергия. Над тези тавани производителите дължат вноски във фонд "Сигурност на електроенергийната система", чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

Решението влиза в сила от 1 януари 2024 г. и се прилага спрямо приходи на производители на електрическа енергия за периода 1 януари 2024 г. - 30 юни 2024 г.

Намаляването на тавана на приходите на производителите на електроенергия е с цел събиране на средства във Фонд "Сигурност на енергийната система", съобщиха миналата година Министерството на енергетиката по повод предходното определяне на таван на приходите. БТА припомня, че тогава от ведомството посочиха, че събраният финансов ресурс ще е предназначен за справяне с последиците от въздействието на възможни високи цени на енергията.