Вече има основание и възможност за плавното изключване на ТЕЦ "Марица Изток 2" от пазара. Това обяви Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на кръгла маса, организирана от Института за енергиен мениджмънт на тема "Промени в електроенергийния пазар на едро и дребно - възможности и проблеми", предаде БТА.

"Европейската комисия прие миналата седмица, но още не е влязло в сила, че може да се преодолее временният характер на механизма за капацитет и го удължава до 31 декември 2028 година. Това вече дава възможност да се проведат разговори евентуално с механизма за капацитет и да се позволи на ТЕЦ "Марица Изток 2" да напусне пазара по-плавно, това може да се продължи до 2028 година", разясни Иван Иванов.

Той разгърна и темата за страховете, че големи количества няма да се появят на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) по отношение на "Ей И Ес", "Марица Изток 2" и "Контур Глобал".

"От момента, в който "Контур Глобал" му изтече 15-годишният дългосрочен договор за изкупуване на електрическа енергия, в нашето решение още от миналия 1 юли ние сме го изключили. С други думи, това е предвидено. На второ място, не се получи никакъв отрицателен ефект, дори и в рамките на часове, от момента, в който на 22 февруари престана да работи "Контур Глобал", отбеляза председателят на КЕВР.

Иван Иванов опроверга и страховете за поскъпване на електроенергията след 1 юли. "Цената ще е определена от Министерския съвет, но ще стъпи върху предишната годишна цена от 1 юли 2023 до 30 юни 2024 година и върху индекса на инфлация. Има и 7 процента, които се начисляват, свързани с крайните снабдители. Тоест, цената, която ще бъде постигната, е съвсем регламентирана, а не някаква цена, която ще подскочи два, три пъти."

Относно пазара, Иванов изтъкна факта, че търговците имат свободата да си избират борса, от която да закупят енергия, защото българският пазар е част от Единния енергиен пазар.

Председателят на КЕВР изтъкна отличната съвместна работа с представителите на Българската независима енергийна борса.

"Самият факт на бързото навлизане на КЕВР в REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency - Регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия) дава дисциплиниращ ефект. Трите регулатора - нашият и тези на Франция и Испания, сме давани за пример в ЕС, каза Иван Иванов.

Сред основните акценти на провелата се професионална дискусия бяха юридическите и фактически изменения на електроенергийния пазар. Бяха обсъдени въпросите, свързани с финансовата стабилност на пазарните участници, снабдяващи битовите потребители. Сред темите бе и ликвидността, и ценовите нива на пазара на електрическа енергия, както и подготовката на битовите потребители за предстоящата пълна либерализация на пазара от 2026 г.