Бившият председател на КЕВР Иван Иванов очаква в първите дни цената на природния газ да се колебае в голям диапазон. Но постепенно би трябвало да се намери устойчиво решение, коментира Иванов по повод евентуални последици за доставките на газ във връзка с ескалацията на напрежението между Русия и Украйна и започналите военни действия.

Ситуацията е динамична и се изменя с часове. Всичко зависи от това как ще се развият събитията в политически и военен аспект, каза още Иван Иванов, след като бе на няколкочасов разпит в прокуратурата .

Тъй като Турски поток не преминава през зоната на конфликта, не би следвало да има реакция от страна на Русия за евентуално спиране на доставките на природен газ. В по-голямата си част тези доставки са за Турция, а след това за България и други страни, каза още Иван Иванов.

Булгаргаз, Булгартрансгаз и БЕХ са тези, които могат да кажат какви са количествата в хранилището в Чирен и какви са потребленията в конкретни дни. Да се надяваме, че ще продължава зимата да е мека, което би позволило да не се стига до тежки липси на природен газ, коментира Иванов.

Tой обяви, че е бил на разпит във връзка с досъдебното производство, свързано с Булгаргаз. Пред прокурори Иванов е представил процедурата, която КЕВР изпълнява по ежемесечното утвърждаване на цената на природния газ. Той е представил ценообразуващите елементи, начинът, по който се определят прогнозните количества газ за съответния месец и начинът, по който този газ се предоставя на заявителите. Според Иванов КЕВР е изпълнявала перфектно задълженията си и са спазвани всички законови разпоредби.