Днес разговаряме с инж. Борис Методиев научен сътрудник и енергиен експерт по темата с възможностите за оползотворяване на отпадъци в България като едно от решенията за ликвидирането на огромните сметища, които създават екологични проблеми.

Инж. Борис Методиев, нека започнем с есенцията на нашия разговор. Кое според Вас е най-доброто решение за справяне с проблема с планините от отпадъци в депата, които просто гният там, но няма решение за бъдещето им предназначение?

Основните варианти са рециклирането, компостирането и оползотворяването.

Какво препоръчвате като експерт като вариант за оползотворяване на отпадъци?

Лично аз смятам, че производството на енергия от горимите отпадъци е отлично решение. През годините няколко централи в страната демонстрираха подобно желание и стартираха работа по такива проекти. В много западни държави от ЕС подобни инсталации функционират успешно, постигат висока ефективност и никъде не са констатирани проблеми по отношение на замърсяването на околната среда.

Всички отпадъци ли са подходящи за производство на енергия?

Почти всички отпадъци са подходящи, но ако една централа реши, че ще произвежда енергия от отпадъци, то тя трябва да се съобразява с определени правила и принципи, въведени от Европейския съюз. Няма как да се горят безразборно всякакви отпадъци, защото това може да доведе до проблеми за околната среда, а и да затрудни работата на съоръженията и да предизвика аварии.

Според правилата, утвърдени от Европейския съюз за производството на енергия може да се използва т.нар. РДФ или модифицирано твърдо гориво. За да се получи РДФ чрез специална технология се преработват предварително сепарирани отпадъци, които притежават високи концентрации на хартия и дървесина, а по-малко метали и пластмаса. Средната калоричност на това гориво обичайно е около 3000 калории, което е среден показател за енергийната стойност и на въглищата.

Можете ли да ни обясните каква технология се използва при производство на енергия от РДФ?

Ще се опитам да обясня процеса максимално разбираемо и сбито. Искам да уточня, че съществува възможност РДФ да се използва самостоятелно, както и заедно с въглища, но все пак за да се постигнат по-добри екологични показатели всички инсталации, които работят и с двете горива трябва да се стремят към постепенно премахване на въглищата.

В инсталацията за изгаряне се зарежда предварително сепарирана фракция РДФ. Добавя се и неутрализатор на киселинността, който най-често е варовик или хидратна вар. Това съединение помага за неутрализиране на хлорините, които се формират в процеса на изгаряне, както и предотвратяване на формирането на диоксини т.е. екологичните показатели се подобряват чрез просто и безвредно съединение.

Горивният процес се контролира постоянно, контролирано се подава и въздух и по този начин неизгорялата смес в шлаката е изключително малко.

След изгарянето в пещта на котела обикновено се монтират последващи мерки за неутрализиране на евентуалните замърсители като електростатични филтри и системи за очистване на димните газове. Тези съоръжения гарантират постигането на добри екологични параметри и спазване на всички европейски норми. Допълнително очистване на вредните газове се постига и поради високата температура на изгаряне, която надхвърля 850 градуса.

Можете ли да обобщите и останалите екологични предимства от производството на енергия от РДФ, тъй като през годините доста еколози в България се изказват против въвеждането на тези технологии.

Единствено еколозите в България са против производството на енергия от РДФ. В идеалния център на Копенхаген успешно произвежда енергия подобна инсталация от години и никой не е изразил негативно мнение. Не мога да си обясня как е възможно еколозите в България да са против инициативи, които решават сериозния екологичен проблем, който предизвикват препълнените сметохранилища. В западна Европа тези начинания се одобряват без никакви дискусии.

Но да се върна на позитивите. Интертният остатък, който се образува от процеса, не създава проблеми при депониране. При депонирането се създават заразни бактерии, вируси, създават се условия за развитие на вредни микроорганизми, отделя се изключително вредният метан, а с изгарянето на отпадъци всички тези създания се убиват. При създаването на РДФ значително се намалява обемът и масата на отпадъка, която значително намалява транспортните разходи. Оползотворената от твърдите отпадъци енергия може да се използва за получаване на водна пара за отоплителни и производствени цели, както и за добив на електрическа енергия.

Положително е и че с развитието на модерните технологии постепенно експлоатационните разходи при изгарянето на РДФ се намаляват. Това е възможно основно поради по-ефективното използване на отделената топлина.

В началото обърнахте внимание, че РДФ е добра алтернатива на въглищата. Какво е основното преимущество на РДФ?

Основната полза при изгаряне на РДФ вместо кафяви и лигнитни въглища е драстичното редуциране на въглеродните емисии.

Със сигурност редуцирането на изкопаемите фосилни горива и поне частичното им заместване с гориво, което е в изобилие като отпадъците, ще доведе до значително въздействие върху устойчивото развитие на планетата при намаляване на емитирането на въглеродни емисии, които са основната причина за парниковия ефект.