Производството на електроенергия расте. Расте и участието на въглищните централи. Както личи от данните, благодарение на въглищата и атомните централи европейските страни поддържат енергийния комфорт на потребителите си.

Проследяването на въглеродния интензитет на различните държави сочи за сериозен скок, например с около 50% особено в Германия, която иначе в публичното пространство отстоява позицията за възобновяемите енергийни източници. Както се вижда обаче вятърът липсва. Със сигурност, ако не е производството на АЕЦ от Франция картината би била също по-различна.

Със сигурност значение има и въздържането от по-високо участие на природния газ заради ценовите нива, които отново тръгнаха нагоре. Картината, която ще очертае зимният сезон ще даде достатъчно данни, които ще са предмет на сериозни анализи, така че европейските институции да стигнат до по-адекватен извод за следващата година.

На този фон цените прескочиха границата от 400 евро за MWh и уверено вървят към нови и нови върхове. Великобритания с цена от 745 евро за MWh показа, че пазарът не знае какво да очаква.

3eNews