Следващата седмица законодателите на Европейския съюз ще вземат едно от най-големите климатични решения на десетилетието. Комисията, парламентът и държавите-членки ще се срещнат, за да се опитат да финализират първите правила в Европа за намаляване на замърсяването с метан от енергийната индустрия. Преговарящите са изправени пред критичен въпрос: ако ЕС внася над 90% от своя нефт и газ, трябва ли правилата да обхващат само това, което се произвежда в неговите граници, или трябва да обхващат и това, което се внася от другаде и се използва в ЕС? Мнение по този въпрос изразяват от неправителствената организация Clean Air Task Force, цитирани от Euractiv.

Когато тече, замърсява и струва пари. Според Международната агенция по енергетика петролната и газовата индустрия е пропиляла почти 90 милиарда долара газ през 2022 г. чрез изгаряне, вентилиране и течове в различни инсталации. Тези емисии не са просто колосална загуба на пари, те застрашават енергийната сигурност на Европа и имат значително въздействие върху климата и здравето. Метанът е мощен парников газ, повече от 80 пъти по-силен от въглеродния диоксид в затоплянето на планетата за период от 20 години. Всъщност метанът е отговорен за 0,5°C от 1,1°C затоплянето, което усещаме днес.

Според анализа на Clean Air Task Force, регламент, който да изисква вносните изкопаеми горива да отговарят на същите стандарти както местните доставки, може да постигне изумителните 30% намаление на глобалните емисии от петролния и газовия сектор. Това би подпомогнали страните партньори да спестят приблизително количеството годишно на Германия потреблението на газ от загуба.

Този стандарт за внос, както стана известно, също би подобрил живота на повече от 10 милиона души чрез намаляване на рутинното вентилиране и запалване при инсталациите, което допринася за респираторни заболявания, преждевременна смърт и други отрицателни ефекти върху здравето на местното население.

Въпреки тези впечатляващи ползи, неотдавнашната енергийна криза в ЕС естествено повдига важен въпрос: дали един стандарт за внос ще представлява риск за енергийната сигурност на ЕС или ще увеличи цената на газа и петрола?

Ново изследване на Rystad Energy за CATF анализира влиянието върху търговията, цената и емисиите на поетапно въведен стандарт за внос на петрол и газ като заключава, че тези страхове са неоснователни. Това се дължи на развиващите се световни пазари на петрол и газ и ниските пределни разходи за съответствие, съчетани с увеличения потенциал за разширяване на чистите енергийни ресурси.

С новите енергийни доставки, които се очаква да променят драстично световните пазари от 2025 г., стандартът за внос се очаква да има минимални разходи за доставчиците на газ и дори по-малко въздействие върху потребителите, тъй като много доставчици ще могат да намалят достатъчно емисиите, за да избегнат вносно мито - оставяйки тези, които трябва да платят таксата, с малка ценова власт, за да прехвърлят таксата върху потребителите. Следователно цените ще се покачат с около 1% - най-много - поради стандарта за внос, изчисляват експертите.

Ние предлагаме поетапно въвеждане на стандарта за внос на метан още през 2026 г. Подходът за поетапно въвеждане ще определи постепенно нарастващ стандарт всяка следваща година до 2030 г., годината, която в момента се предлага от някои държави-членки. Периодът на въвеждане позволява на компаниите и държавите да намалят емисиите си с течение на времето, което прави задачата по-управляема. В допълнение, това би означавало, че това законодателство може да допринесе за целта на Global Methane Pledge за 30% намаляване на метана до 2030 г. - международна цел, отново ръководена от ЕС.

Политиците трябва да придружат стандарта със забрана за рутинното изпускане и изгаряне на петролни и газови продукти от площадките на рафинерии и петролни компании, вътрешни и чуждестранни, което също да влезе в сила през 2026 г. Това комбинирано предложение ще има повече от 20 пъти по-голямо въздействие върху климата, отколкото регламент без такса за стандартен внос.

При толкова значителни заложени въздействия върху климата, здравето, енергийната сигурност и икономиката, прилагането на смел регламент на ЕС за метана със силен стандарт за внос би било едно от най-въздействащите решения на ЕС за климата на десетилетието, предлагащо огромна възвръщаемост на малка инвестиция. Светът чакаше политиците да предприемат решителни действия, които да отговорят на неотложността на климатичната криза, и ако ЕС иска да запази позицията си на глобален климатичен лидер към COP28, той трябва да се заеме сериозно с най-бързите и най-евтините решения, които имаме трябва да защитим нашето бъдеще, убедени са от организацията Clean Air Task Force.

Материалът е публикуван в 3e-news