Енергийната криза, предизвикана от войната на Русия в Украйна, оказва своето влияние върху гражданите на ЕС. Оказва се, че 9,3% от населението не могло да поддържа домовете си достатъчно топли през 2022 г.. Енергийно бедните са се увеличили с 6,9% спрямо предходната година, сочат данните на Евростат.

Интересен факт е, че според данните за България домакинствата, които не могат да отопляват домовете си, са намалели от 23,7% през 2021 г. на 22,5 на сто през 2022 година. И тенденцията за намаляване е устойчива в последното десетилетие.

Енергийната бедност в Европа нараства на фона на растящите цени на енергията, подчерта Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) по време на третата си годишна конференция по тази тема.

Мерките, въведени по време на кризата, не успяха да се справят с проблема, който беше изострен от войната на Русия в Украйна, каза ЕИСК. Именно този съвет е органът на ЕС, обединяващ организации на гражданското общество, групи на работодатели и профсъюзи, припомня Euractiv.

В България пък втора година се говори усилено как трябва да се вземат мерки за борба с енергийната бедност, а политиците още не са дали дори определение за този термин. Анализи на различни експерти показват, че е възможно до 40% от домакинствата у нас да се окажат енергийно бедни.

"Нуждаем се от нова сделка, ново споразумение, подкрепено от силна политическа воля, където всички нива на управление да вървят в една посока", каза Байба Милтовича, председател на специализирана секция "Транспорт, енергетика, инфраструктура и информационно общество" на ЕИСК.

Планът REPowerEU на Европейската комисия, представен през май миналата година, имаше за цел да защити домакинствата от недостиг на енергия и успя да намали зависимостта на Европа от руския природен газ. Но остават предизвикателства пред намаляването на цените, каза Адела Тесарова, високопоставен служител в енергийния отдел на Европейската комисия.

Необходими са повече мерки за енергийна ефективност и овластяване на потребителите, добави Тесарова, която ръководи специално звено, занимаващо се с потребителите на енергия и въпросите на справедливия преход.

Добрата изолация е от ключово значение за запазване на топлината в къщите през зимата и за защита на потребителите от нарастващите сметки за енергия, но процентът на реновиране в Европа в момента е твърде нисък, за да се види осезаемо разликата.

3eNews