Нови работни места, декарбонизация на енергетиката и нови 7500 мвт ВЕИ мощности - това е постижимо през 2030 г. а средна цена на тока да е 170 лв./мвтч.

България може кардинално да промени енергийната си система и да декарбонизира енергетиката си в следващите десет години. Тази смела прогноза направи Димитър Енчев - Управляващ партньор PostScriptum, съосновател и директор CWP Global, който представи експертен анализ "Визия 20-30 - За по-евтина и чиста електроенергия". Това е сценарий за развитие на енергетиката и конкурентна икономика в контекста на глобалните цели за декарбонизация.

Компанията развива един от най-големите ВЕИ проекти в Австралия, а аналитичният отдел на компанията е ситуиран в София.

Компанията е направила анализ за енергийното производство на страната в следващите 10 години, на базата на пазарното състояние и развитието на новите ВЕИ технологии.

Според оптималния енергиен сценарий в България след 10 години средната цена на електроенергията може да бъде 170,21 лв./мвтч, а разходите за електроенергия за бизнеса и домакинствата да бъдат за 6,5 млрд. лева. Тази цена ще бъде достигната с въглероден интензитет от едва 4,3 мвтч/кг., което на практика е 0, заяви Енчев.

Този оптимален сценарий означава изключване на всички въглищни мощности в страната ни. На тяхно място се предлага изграждане на нови ВЕИ централи с обща инсталирана мощност от 7500 MW. Към тях се добавят системи за съхранение на енергия, за да се преодолее проблема с непостоянното производство на ток от вятър и слънце.

В комбинация с тях ще работят ПАВЕЦ системите на НЕК, които също ще служат като вид "огромна батерия", която да балансира производството на зелена енергия, обясни специалистът.

Енчев смята, че на страната ни ще бъдат необходими и малки газови централи, около 20-25 броя, които са достатъчно малки, че ще се използват единствено за осигуряване на пиковото потребление на енергия. Тези централи ще са достатъчно малки и няма да бъдат обхванати от въглеродния пазар на ЕС.

Друг момент е да се използва енергията от АЕЦ "Козлодуй", който вече е построен и произвежда базова, беземисионна енергия.

С подобни промени на практика страната ни ще стане на 99% независима в енергиен план, обясни Димитър Енчев.

3e-new.net