Министърът на енергетиката Росен Христов се срещна в Париж с ръководството на водещата френска енергийна компания EDF, с което обсъди предпроектно проучване и оценка на възможността за изграждане на АЕЦ "Белене". Това съобщи днес Министерсъвото на енергетиката. Христов е във френската столица, където в последните дни се проведе министерска среща (алианс) на държавите от ЕС, които подкрепят развитието на ядрената енергетика.

Френската компания е представила примерен детайлен план какво би включвало подобно изследване. "Важно е за ключови и стратегически проекти да взимаме експертно и информирано решение на база предимствата и недостатъците на всички възможни сценарии. Проектът "Белене" има бъдеще и идеята ни е на основата на пълна и актуална информация парламентът да вземе решение как да продължи развитието му", подчерта Христов, цитиран в съонбщението.

След среща с EDF в началото на миналия месец Росен Христов изрази задоволство от работата си с френската компания. Отбеляза, че с тях се обсъждат варианти за широко взаимодействие в сферата на ядрената енергетика - обмяна на ноу-хау, както и техническа помщо с анализите на площадката на Белене. Тогава е била дискутирана  възможността френската енергийна компания да направи предпроектно проучване, подобно на това, което "Уестингхаус" прави за 7-и и 8-и блок в Козлодуй". Според министъра трябва да се върви паралелно, за да може Народното събрание да има целия пакет от данни, което да му позволи да вземе решение за тези проекти.

Заместник-министър Еленко Божков пък каза през март, че плановете са EDF да доизгради два блока от по 1000 мегавата, като се използва съществуващото на площадката в Белене руско оборудване за ВВЕР-1000. За целта ще бъде използвана френска конвенционална технология.

Проектът "Белене" е стигнал най-високо ниво по отношение на извършените лицензионни действия до спирането му, каза в края на март заместник-председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Борислав Станимиров, цитиран от 3eNews. "Решението за Белене е взето по принцип през 2004 г. Разрешението за проектиране е издадено през 2007 година. Тоест, има три години между Решението по принцип и Разрешението за проектиране. Трябва да се има предвид, че проектът "Белене" има особено развитие в годините, така че имаше яснота какъв е проекта, за дейностите", каза той в обяснението за времето от 3 години от старта на процедурата. "Направено е проучване на площадката, ОВОС, всички обществени обсъждания, а Решението по същество е взето през април 2005 г. , т.е. една година след Решението по принцип. Това Решение по същество е последният етап преди Разрешението за строителство. Разрешение за строителство не може да бъде издадено, ако няма Решение по същество", каза Станимиров като допълни, че законодателството дава достатъчно време докато текат тези процеси и за извършване на редица оценки, а също и на ОВОС.

В съобщението си Министерството на енергетиката информира, че Росен Христов е договорил с ръководството на "Фраматом" обучение и обмен на опит в ядрената енергетика за български студенти и специалисти. "Обменът на опит и знания е сред основните теми и на Алианса от държави от ЕС, подкрепящи ядрената енергетика. В България имаме над 40-годишен успешен опит с АЕЦ "Козлодуй", но допълнителните знания и достъпът до най-новите технологии и проучвания ще бъдат от полза. Предвид многото проекти за изграждане на нови ядрени мощности в Европа се очаква разкриване на до 450 000 нови работни места в сектора за висококвалифицирани и високоплатени социалисти. Чрез тази програма за обучение ще дадем възможност на наши експерти да се реализират както в страната, така и в чужбина", заяви министър Христов.