Българският енергиен холдинг (БЕХ) е завършил с печалба от 141,9 млн. лв. деветмесечието на тази година. Това е записано в неодитирания финансов отчет на дружеството. Спрямо същия период на миналата година печалбата се е увеличила драстично. Тогава дружеството е било на загуба от 22,3 млн. лв.

Над 20 млн. лв. е получил БЕХ от задълженията на "Топлофикация София". Спрямо същия период на миналата година получените приходи са с 5 млн. лв. повече. Общите вземания от столичното парно възлизат на над 438,5 млн. лв. Те се понижават минимално спрямо същия период на миналата година. Намалението в размера на вземанията от "Топлофикация София" ЕАД е основно в резултат от извършените плащания от страна топлофикационното дружество по двете споразумения сключени с БЕХ ЕАД за разсрочване на задължения през 2015 и 2018 г. на обща стойност от 600 млн. лв., посочват от холдинга.

Търговските вземания към ТЕЦ "Марица Изток 2" рязко са скочили за деветте месеца на годината и вече са за 331,2 млн. лв. През същия период на миналата година вземанията са били за 32,8 млн.лв.

Предоставените заеми на свързани фирми с БЕХ обаче продължават ударно да нарастват и за деветмесечието на тази година са достигнали 1,6 млрд. лева. За същия период на миналата година отпуснатите заеми са били за 1,1 млрд. лева.

От данните става ясно, че вземания на холдинга от НЕК са за 1,3 млрд. лева към края на септември тази година. Просрочените вземания са за 251,3 млн. лева. Други 2,2 млн. лв. дължи "Булгартел" на БЕХ. От ТЕЦ "Марица Изток 2" вземанията са за 353,9 млн. лева като има и отделни споразумения за стари лихви по кредитите, които са за други 23 млн. лева.

3е-news.net