13 милиарда кубически метра газ може да добива страната ни годишно от две находища в блок "Хан Аспарух" в Черно море. Това са изнесли като данни пред парламентарната енергийна комисия от Консорциума между "ОМВ и Тотал", който от 2012 година проучва залежите на природен газ в българската акватория на Черно море. Новината съобщи пред БНТ депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев. Проучванията са във финалната си права и консорциумът е представил пред депутатитет конкретни количества, на базата на направените до момента проучвателни сондажи.

Блок "Хан Аспарух" се намира в североизточната част от българската акватория на Черно море и е близо до открито находище на природен граз в Румъния. Консорциумът "ОМВ - Тотал" са представили пред енергийната комисия резултатите от проучванията до момента.

"Техните очаквания са в първите 10 години от експлоатация на евентуалните две находища, които те се надяват да докажат в началото на следващато година са да добиват по 13 милиарда газ на година за първите 10 години. След това добива да намалее в извествен смисъл до около 8 милиарда кубика. Което е изключително добра новина за България", заяви Делян Добрев.

"Те ни показаха на презентацията две находища, където очакват да намерят газ. В тези две находища ще направят един или два сондажа в началото на следващата година, за да докажат точните количества. На този етап това са техни очаквания, но те ги показаха с конкретни количества, което за мен е доста убедително", коментира Добрев.

По 8 милиарда газ на година ще се добива през вторите десет години от експлоатацията на находищата, които консорциума между ОМВ и Тотал проучват. В момента страната ни потребява около 2 милиарда и половина кубика газ на година.

"Т.е. ние ще добиваме пет пъти повече газ, отколкото консумира България. Съответно това количество ще го изнасяме. И ако изнасямаме 10,5 милиалда кубика, според очакванията на консорциума, ние ще се превърнем в по-голям износител на газ за Европа, отколкото например Азербайджан", заяви Делян Добрев.

По действащия закон, концесионното възнаграждение, което страната ни би получила от този добив, е 30% от прихода.

"И ако вземе за база тези 13 милиарда кубика и ги умножим по пазарната цена на газа в момента, по 30% се получава, че държавния бюджет ще печели или в него ще внася консорциума 2,7 милиарда лева всяка година", коментира Добрев.

Ако българската държава стане акционер в консорциума, тогава годишният приход в бюджета от добива и износа на природен газ може да се увеличи значително.

"Аз ще търся през следващата подкрепа от колегите от другите парламентарни групи, затова да внесем проект ан решение, с които да упълномощим министъра на енергетиката да започне преговори с консорциума между ТОТАЛ и ОМВ, защото те биха допуснали и го казаха на Комисия трети акционер с до 35% участие в проекта", каза бившият енергиен министър.

Договорът за проучване на блок "Хан Аспарух" с консорцима "ОМВ - Тотал" беше подписан именно от Делян Добрев като енергиен министър през 2012 година и отговава вече са направени 4 сондажа, както и мащабно сеизмично проучване на целия блок.

"Така че ние сме на финалната права и се надяваме, а и това беше част от презентацията в рамките на следващите няколко години да започне добива. Всичко ще зависи от това колко бързо вървят проучвателните сондажи и инвестицията в сондажите за добив", каза депутатът от ГЕРБ.

През миналата година огромно находище от газ беше открито в турската акватория на Черно море. То се намира съвсем близо до друг български блок - Терес в югоизточната част на нашата акватория.

"След това откритие в Турция този блок също става много интересен и според мен Министерството на енергетиката трябва да стартира процедура и да потърси концесионер за него по възможно най-бързия начин", добави още Добрев.

Очаква се в следващите месеци, когато Турция започне експлоатацията на находището Sakarya в Черно море, страната да увеличи 10 пъти дневния си добив и той да достигне 10 милиона кубически метра на ден.