Важната тема за енергийната бедност засяга над 2 милиона души в България. Нито една институция в момента обаче не иска да управлява и администрира процес, в който трябва да прави оценка и контрол, да дава помощи на 2 млн. души вместо на 300 000 както е сега. Затова може би все още се бави приемането на дефиниция за енергийна бедност у нас. И както много други въпроси и този се превръща в политически въпрос.

Абсолютно всички документи са готови като чернови. Ако се работи всеки ден и се включат активно всички заинтересовани страни, всички министерства само за една седмица може да излезе документ за обществено обсъждане. Това е сериозен проблем, който няма как да не мине обществено обсъждане, защото това засяга голям кръг хора в България.

Това коментира за 3eNews Д-р Теодора Пенева, икономист, главен асистент в Института за икономически изследвания към Българската академия на науките с близо 20 години изследователски опит в научните и корпоративни изследвания.

Забавянето се дължи на това, че институциите не са се разбрали кой ще администрира този доста сложен процес по удостоверяване на енергийно бедните на 10 пъти по-голям брой хора. Ако в момента помощ за отопление получават 260 000 -300 000 души, след въвеждане на дефиницията за енергийна бедност, те ще станат над 2 млн. души. За да бъде максимално улеснен подхода, се обсъжда максимално опростяване на подхода, твърдят експерти. Работи се по два варианта на изчисление, доходът да се разглежда на лице или на домакинство. Ако се разглежда дохода на едно лице става дума за много по-прост вариант и няма нужда от сериозен административен ресурс. Презумпцията е, че при социалното подпомагане на ниво домакинство, трябва да се декларира кои хора живеят в домакинството, какви са техните доходи, жилището какво е, защото енергийната бедност включва и критерии за жилище и разходи за енергия, разказа експертът.

Всъщност въпросът е кой ще приема тези заявления, и кой ще вкарва данните в платформа, която да изчисли автоматично по формулата оценката. Това е въпрос, за който никой не иска да поеме отговорност. Не знам доколко политическата воля е достатъчна, за да ускори процеса в поемане на отговорност, коментира д-р Теодора Пенева.

Агенция по социално подпомагане и/или общините

В момента се обсъждат два варианта администрирането да се поеме от Агенция по социално подпомагане, но те казват, че техният капацитет е недостатъчен и не могат да обслужат 10 пъти по-голям брой хора.

Другият вариант и това, което се прави в други държави е общините да администрират процеса. Там проблемът е какъв ще бъде контролът, защото със сигурност ще има нужда от контрол. Общините все още не са дали съгласието си за управление на този процес като имаме предвид че при тях ще бъдат администрирани програмите за жилищно обновяване.

Възможното решение е комбинация между вариантите, да участва Агенция социално подпомагане наравно с общините, и да се подават заявления през електронната система на НАП с ПИК.

Пазарът на електроенергия е регулиран, цената е регулирана в момента. Ако работим в условия на либерализиран пазар, тогава енергийните дружества имат ангажимента за администриране. Ние имаме парадоксален проблем, който в другите държави го няма. Имаме огромен брой енергийно бедни за населението и административния капацитет, който имаме. Второ работим в условията на регулиран пазар и всъщност нито една страна не очаква тя да поеме тази административна тежест, коментира още Пенева.

Една дефиниция с два различни компонента и отговорни институции в зависимост от целите

В момента два са вариантите за дефиниция за енергийна бедност или една дефиниция, която да има два различни компонента, обясни директорът на Хабитат България Минчо Бенов. Като едната цели да обезпечи подпомагането за текущото потребление на енергия от енергийно бедните домакинства главно с оглед на предстоящата либерализация на пазара за електроенергия за битовите потребители. Другата пък цели да подпомогне участието на домакинствата в програмите за обновяване на енергийно ефективно обновяване на жилищния фонд. Самото подпомагане би следвало да бъде администрирано в тези две посоки от различни институции. Осигуряването на текущото потребление е близо до ума да бъде администрирано от Агенция по социално подпомагане, още повече, че те имат опит в това отношение. При подпомагането на обновяването на сградите пък съответно от администраторите на тези програми. Знаем, че предстоящата програма по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде управляван от общините. Досега не е обсъждано кой ще администрира процеса, каза Бенов.

Според него след като се приеме дефиницията би трябвало да се направи една широка оценка кои домакинства попадат в тази категория на енергийна бедност от гледна точка на енергийно потребление и от гледна точка на участие в програмите. Нуждата от два различни подходи за дефиниране на енергийната бедност идва от това, че когато става въпрос за енергийно потребление основната оценка, която се прави е на база доходите на домакинствата съответно съпоставени към цената на енергията. Докато за участието в програми за енергийно обновяване много важно значение има и състоянието на жилището, в което живеят. Тук не говорим само за енергийно потребление, защото ако жилището е в много лошо състояние, ще трябва да има приоритет за обновяване. Домакинства с различен профил от гледна точка на доходите ще бъдат изправени пред различни нужди.

Има много варианти, които в момента не се обсъждат, кой да вземе политическото решение

Решението е дефиницията да се изчислява и не само на ниво домакинство, но и на лице, за да не се минава сложен процес при енергийни компенсации, коментира Пенева и допълни така както дават коледни надбавки през пенсиите, така да се изплаща енергийна надбавка, но само на тези, които са с по-нисък доход. Оценката на ниво домакинство може да се използва за мерки за енергийна ефективност, които отпускат много по-голям размер на подкрепа. Има много варианти, за съжаление в момента не се обсъждат, подчерта и тя.

Политическите решения трябва да ги вземе служебното правителство в момента. Ако бъде оставен на доброволната инициатива на самите институции, никой няма да иска да администрира процеса. Трябва някой да избере кой е най-подходящият вариант. Ако законопроектът с дефиницията се внесе от МС ще бъде най-добрият вариант, отколкото ако се внесе от партия и да се търси консенсус, каза Пенева.

Ние имаме нужда от дефиниция, за да може първо да знаем как да отпускаме по-целеви помощи към по-голям кръг уязвими лица специално за зимния отоплителен сезон. Това задължително ще се наложи още от 2023 г., или от сегашния отоплителен сезон или от следващия сезон. Дефиницията ни трябва за всички програми, фондове, мерки за енергийна ефективност. Фондовете навсякъде в европейските страни се разработват в два компонента. Единият е за всички домакинства, всеки може да кандидатства и да бъде финансиран частично, било то да смени климатика с енергийно ефективен или да си сложи слънчеви колектори или да смени дограма. Модернизационният фонд в Чехия им предлага частична изолация дори, нищо, че по закон би трябвало да са цялостни изолации, не е редно само частично, но в Чехия го правят.

Вторият компонент е само за енергийно бедни, които получават безвъзмездна помощ и всичко е безплатно.

За първия компонент на такива фондове достъпът е на всички домакинства, но те получават само част от сумата и съфинансират. Вторият компонент е за енергийно бедни, от който получават безвъзмездно подкрепа. Тези схеми могат да се разработват, когато имаме дефиниция за енергийна бедност.

Дефиницията е задължително да покрива хора на минимална работна заплата

Според Пенева е задължително дефиницията да може да покрива хора на минимална работна заплата. Да, ние може да сложим за критерий сегашната линия на бедност както предлагаше социалното министерство преди една година. Само че хората с минимални работни заплати остават извън нея.

Индивидуалната методика, която предложихме е много подробна и включва всякакъв вид домакинства. Ако домакинството е многочленно, но живее в малък апартамент, минималната площ, по която да се изчислява да бъде над определен праг, за да може да бъде включено в тази дефиниция.

Правили сме такива калкулации с две, три деца и четири деца.

При индивидуален подход, ако семейството е от двама родители и две деца и живее в панелно жилище 65кв.м. по оригиналната методика техният месечен разход за енергия на годишна база ще е 177 лв. ако жилището няма добра изолация и дограма, а доходният критерий на цялото домакинство за 2022 г. при цените до 1 юли е нетната сума от 1144 лв. (572 лв. на родител, или малко над чистата минимална работна заплата. При нови цени, нова линия на бедност, нов подход на сграда, доходният критерий може да се различава.

От 2023 г. линията на бедност ще е 504 лв., ако 150 лв. на месец средногодишно е отоплението на един човек (а то ще скочи с новите цени), то означава, че доходният критерий е 654 лв. на човек.

Трябва да се добавят 100-200 лева отгоре, прагът да стане не 500,

а да стане 6-700, за да могат да влязат вътре хора с минимални доходи, които гледат деца.

Имайте предвид, че на минимална пенсия от 470 лева под линия на бедност за 2023 г. има 1 милион души, само пенсионерите са 1 милион. Хората на минимална работна заплата са 500 000 души. Има толкова неосигурени без доходи, има 700 000 без здравни осигуровки, 240 000 без лични карти, които не се броят никъде. Има подходи те да бъдат обхванати от една нова дефиниция. Би трябвало да има възможност целият този голям спектър от хора, които не могат да се вредят за помощ за отопление, било то че нямат адресна регистрация, или че са на минимална работна заплата да бъдат подпомогнати, защото има нужда и ще има все повече нужда.

Калкулатор ще помага на домакинствата да изчисляват дали са енергийно бедни

Обсъжда се калкулатор, който да помага на домакинствата сами да добавят тази информация

Целта е автоматично да се въвеждат параметрите за членове на домакинството и съответно тяхната възраст и година на сградата преди или след 2010 г. и дали е цялостно обновена и платформата автоматично да изчислява по формулата, обясни Пенева. Идеята е да могат и самите домакинства да я ползват преди да пристъпят към заявка за удостоверение за енергийна бедност. Важното е да я има навсякъде- в сайта на всяка община, на всяко министерство от трите отговорни-Министерство на труда и социалната политика, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие. Домакинството ще може само да изчисли дали е енергийно бедно. Ако не е, няма да има нужда да вади удостоверения, което усложнява администрирането на цялата система. Това ще се случва още преди да вземе решение да кандидатства по дадена програма, дали ще получи 100% финансиране, 80% или друг процент. Калкулаторът ще му казва автоматично какво се получава.

Може да бъде и още по-опростен, удостоверението да се издава автоматично. Във Великобритания хората 65 години получават социални или други помощи директно като им превеждат пари по сметка, не се налага да кандидатстват. Но държавата има разработен механизъм за управление на процеса. И ние търсим варианти за автоматична обработка на данните за отпускане на подкрепа и облекчен достъп до програми без заявяване от страна на гражданите.