Подводните кабели, свързващи британската енергийна мрежа с предимно атомни електроцентрали във Франция и Холандия, компенсират енергийния дефицит на Великобритания. Като част от преговорите за Brexit, френското правителство обвърза достъпа на Обединеното кралство до пазара на едро на електроенергия на ЕС с риболов на Европа в териториалните води на Обединеното кралство, съобщава специализираната онлайн платформа за петрол и енергетика Oilprice.com.

Както правата за риболов, така и достъпът до електричество ще бъдат предоговорени едновременно през 2026 г. Това не оставя много време, за да бъдат осигурени нови мощности, в случай че европейците прекъснат кабела.

Обединеното кралство се опитва да разработи алтернативи за енергийния си микс, с огромен фокус върху новите ядрени мощности, като до момента има относително малко мегавати мощност при значителни разходи, особено що се отнася до малките модулни реактори и масовото им навлизане за търговско обслужване.

На международните пазари на електроенергия държавите попадат в една от трите категории: тези, които предоставят адекватно енергия за техните нужди като САЩ, с излишни резерви като Канада и държави с дефицит. Великобритания е в третата група, с дефицит от около 7% от годишните си нужди от електроенергия, обобщава Oilprice.com.

3e-news.net