Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е против предложението за възстановяване на цена "задължения към обществото" в размер на поне 30 лв./мегаватчас (MWh) във връзка с нарастващ недостиг на средства във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). Това са казва в писмо на Асоциацията, изпратено до министър на енергетиката в оставка, председателя на Комисията по енергетика към Народното събрание, председателя на КЕВР и председателя на УС на ФСЕС, с копие до министъра на финансите. Писмото, за което съобщи БТА, е разпространено от Конфедерацията на работодателите и индустриалците, която е ротационен председател на АОБР.

"Категорично се противопоставяме на подобни предложения и сме изпълнени с решимост да предотвратим подобно решение с всички допустими от закона средства!", заявяват работодателите в писмото си.

През изминалата седмица председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев съобщи, че един милиард лева е дефицитът във Фонда за един регулаторен период и изрази притеснения за справянето с този проблем. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов коментира възможностите за повишаване на постъпленията във Фонда, като се противопостави това да стане с евентуална промяна на цените за битовите потребители за следващите няколко месеца до 1 юли. Като един от вариантите за покриване на дефицита във ФСЕС Иванов посочи възможността за подпомагане със средства от държавния бюджет.

От АОБР изтъкват в писмото си, че средната цена на пазарния сегмент "ден напред" на БНЕБ ЕАД за периода 1-12 март 2024 г. е 133,56 лв./MWh, а за периода 1 януари - 12 март 2024 г. е 152,86 лв./MWh. Възстановяването на цена "задължения към обществото" в предложения порядък би означавало повишаване на цената за енергия без акциз, ДДС и разходи за балансиране и мрежови цени с 20-23 на сто. Същевременно, цената на пазар "ден напред" у нас от началото на годината е една от най-високите в Европейския съюз, посочват от Асоциацията.

От Асоциацията изтъкват, че за 13-и пореден месец се отчита отрицателен индекс на промишленото производство, като в някои отрасли от началото на календарната година се наблюдава спад в поръчките от порядъка на 20-25 на сто в сравнение с третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. Според Асоциацията всеки допълнителен разход за енергия ще влоши кардинално конкурентоспособността на българската икономика, която и понастоящем е срината от високите цени на газа ("Булгаргаз" продава за март на цени с 24 на сто по-високи от котировките на TTF и с 42 на сто по-високи от тези на "Газов хъб Балкан").

От Асоциацията напомнят, че 1 юли 2024 г. предстои неясна според тях "либерализация" на пазара на електроенергия за битовите потребители, като е неизвестен размерът на компенсациите, които следва да се изплатят на крайните снабдители. Това по същество ще продължи порочната практика на кръстосано субсидиране от свободния пазар в полза на битовите потребители, смята работодателите.

Повишението на разходите за електрическа енергия на стопанските потребители ще взриви инфлационните процеси и ще постави под съществен риск приемането на България в Еврозоната, смятат от АОБР и поради това изразяват недоумението си, че първите мерки, които се предлагат, са за завишаване на приходите във ФСЕС, без да се търсят възможности за оптимизация на разходите на фонда.

Работодателите се противопоставят на "спекулациите, че недостигът във ФСЕС се дължи на изплащането на компенсации за небитовите крайни потребители", защото според тях тези твърдения не отговарят на фактите.

"Категорично протестираме срещу планираното значително повишение на разходите за електроенергия за предприятията, с което се цели единствено продължаване на кръстосаното субсидиране на цените на битовите потребители и затриване на българската икономика. Изказваме и разочарованието си от обстоятелството, че при обявяването на тези намерения не беше потърсена позицията на пряко засегнатата страна - българския бизнес", пише още в писмото на АОБР. Асоциацията настоява за спешна среща по темата.