Да бъде взето решение за удължаване на срока на действие на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за декември 2021 г., като размерът на компенсацията бъде актуализиран на 217 лв./MWh (75 на сто от разликата между ноемврийската цена и прогнозната пазарна цена). Това е едно от предложенията на работодателските организации, разписани в писмо на организациите до премиера и парламентарните групи в Народното събрание, министри, ръководството на КЕВР.

Работодателите изтъкват, че за предложената мярка вече има положително становище от ЕК, тя е относима до всички потребители на свободния пазар и ги адресира по ясен, равнопоставен начин. Източникът на финансиране биха могли да са извънредните приходи от ДДС в бюджета, получени в резултат на нарасналите цени на електроенергията. Други средства могат да бъдат ползвани от излишъка на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", както и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители.

Според работодателите компенсациите следва да се изплащат, докато има екстремно високи цени, като се запази принципът за определяне на размера им - 75 на сто от разликата между борсовата цена и прогнозната пазарна цена.

Работодателските предлагат също и експертите в КЕВР и Министерството на енергетиката да обсъдят модел на структура и размер на специфични ценови компоненти като "задължения към обществото", такива, които да позволят:

  • адекватна прогнозна цена - за регулирания и свободния пазар;
  • да не трансферират свръхпечалби към отделни търговски участници;
  • компенсиране на свръхцените за небитовите потребители, "т.е. крайна цена, намалена спрямо ирационалните цени на търгуваната активна енергия".

 

Предлага се също и създаване на платформа на борсата, чрез която потребители, отговарящи на определени критерии за енергоинтензивност, които да бъдат разработени допълнително, да могат да наддават за дългосрочни договори.

Комбинирането на трите мерки, отчитайки потенциален кумулативен ефект - така че да не се стигне до свръхкомпенсиране на едни за сметка на други участници на електроенергийния пазар (напр. може да се обоснове стойността 150 лв./MWh като резултативна цена след приложимите компенсационни механизми), ще доведе до справедливо редуциране на ценовия натиск над крайните потребители - както битови (през регулирания пазар), така и небитови (през приложния режим на функциониране на свободния пазар), смятат работодателите.

Бизнесът предлага 217 лева компенсация за мегаватчас за небитовите потребители за месец декември. Предложението е адресирано в писмо до премиера и министрите на финансите, икономиката и енергетиката с копие до КЕВР и е подкрепено от над 140 браншови организации. Това заяви междувременно пред БНР Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).

"408 лева за мегаватчас е средната цена за ноември. Декември прогнозираме да стигне до 450", изтъкна Васил Велев.