Ръководствата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и енергийните дружества от групата обсъдиха на работна среща готовността на енергийните обекти за зимния сезон, съобщиха от дружеството.

Към момента всички мощности в страната, които произвеждат електроенергия, работят на пълен капацитет и трябва да се предприемат действия за обезпечаване на запаси при неблагоприятни зимни климатични условия. Рекордни са нивата на износ - от около 2000 MW на час от България към страните от региона.

Планирането и прогнозирането на доставките на газ и производството на ток, необходим за покриване на нуждите на българската икономика и потребители, са сред основните приоритети на работата на дружествата от групата на БЕХ ЕАД, се отбелязва в съобщението. Трябва да има и по-добра предвидимост от страна на лицензионните доставчици, които своевременно да резервират необходимите им количества.

Съгласно графика за нагнетяване, съхранение и добив по Плана за действие при извънредни ситуации, към края на нагнетателния сезон в ПГХ "Чирен" ще бъде нагнетено и ще бъдат добити повече количества газ през зимните месеци, което ще допринесе за понижение на регулираната цена.

По време на дискусията са представени настоящите и предстоящи планови ремонтни дейности с цел координация на процесите и гарантиране на достатъчно мощности за нуждите на българския енергиен пазар.

Извършени са всички необходими мероприятия, свързани с подготовката на предприятията от групата на БЕХ ЕАД за зимния сезон, като енергийната системата е в готовност, а дружествата са в много добро състояние, отбелязват от дружеството.