Стратегията за устойчиво енергийно развитие на България не е балансирана, има неточности и липсват някои обосновки. Под това обобщение се обединиха експертите от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) по време на онлайн пресконференция във връзка с процедурата за обществено обсъждане на Стратегията. Според председателя на БЕМФ Иван Хиновски, стратегическият документ не е балансиран, защото има прекалено много информация за проекти и процедури, а в същото време не е ясно дали има оценка на въздействието. Той вижда нелогични решения и липса на политики. Даде за пример с тезата, че бъдещите газови мощности могат да се използват като базови мощности, което "е нонсенс".

Председателят на БЕМФ посочи още, че в проекта е споменато, че въглищните централи ще спрат да работят, но не е написано какво ще се случи с въгледобива. Освен това не става ясно и с какви средства ще се построят заместващите мощности. Преди ден от Мини Марица Изток обявиха, че ще потърсят варианти да използват американския опит в употребата на въглища, който да бъде приложен в модернизация и запазване на въгледобива у нас.

"В документа има и опасна констатация, че се допуска фалит на централи, загубили икономическа конкурентност. А това е риск за енергийната система", коментира председателят на БЕМФ. Нелогичен е и ръстът на производството и потреблението на енергия до 2050 г., на фона на сгради с потребление на енергия близко до нула. Отделно ще се предприемат и мерки за енергийна ефективност в бита и промишлеността, коментираха още експертите.

3e-news.net

Според Хиновски само чрез финансиране от фондовете на ЕС няма как да се получи развитие на енергетиката у нас. По думите му, в сферата на иновациите има голям вакуум към технологиите, които в момента набират темпо по света.

Липсва информация дали се планира въвеждането на нови технологии в транспорта, където усилено се говори за въвеждане на LNG гориво и водородни клетки. Също така не се споменава и за бъдещето на малките модулни реактори. Именно при ММР технологиите в момента Китай и САЩ се съревновават кой ще предложи пръв технология за малки реактори, добави експертът. Той критикува и липсата в стратегията на прогноза за себестойността на енергията, което е съществен проблем за стратегията.

Членът на Управителния съвет на БЕМФ Антон Иванов смята, че този план има твърде пожелателен характер. "Опитът досега от изпълнението на такъв тип планове не е убедителен", заяви Иванов. Според него трябва да има ясна визия и политически ангажимент за изпълнението на предвидените реформи. Той изтъкна, че ключови политики на Европейския съюз, които България е подкрепила, изискват сериозни реформи у нас. В същото време не се предприемат сериозни стъпки към реализацията им.

Няма ясна политика и по отношение на енергийно бедните, което е ключов елемент при преминаването на свободния пазар на електроенергия за битовите потребители, добави още Антон Иванов и подчерта, че трябва да има ясен ангажимент и времеви график на действията за осъществяване на стратегията.