Процесът на либерализация на електроенергийния пазар в България направи крачка напред през 2020 година. Проектите за пазарно обединение с този на съседните страни ще продължат, независимо от това какви политически и икономически процеси текат в ЕС и в България.

Пандемията COVID-19, обаче, доведе до отлагане на някои стъпки през миналата година, но още след първото тримесечие на 2021 година електроенергийният пазар в страната ни ще претърпи сериозни промени. Очаква се това да доведе до оптимизиране на възможностите на играчите на пазара, а и на ценовите нива. Разбира се, при отчитане на влиянието на коронавируса и през 2021 година.

Под знака на коронавируса преминаха и газовите проекти и там страната ни отчете видим успех. Проектът, засегнат най-много от COVID-19, се оказва АЕЦ "Белене", но не и амбициите за развитие на ядрена енергетика в България.

Обединението на електроенергийните пазари

Регионалната свързаност касае в частност и цената на електроенергията на съседните борси. Европейската комисия залага разликата в цената на електроенергията в борсите на две съседни страни, т.е. две съседни пазарни зони да бъде не повече от 2 евро на МВтч търгувана електроенергия. Това означава, че на българската електроенергийна борса ще има европейски цени.

Присъединяването на България към пан-европейското пазарно обединение "В рамките на деня" (SIDC - Single Intraday Coupling) стана факт на 19 ноември 2019 г. Успешният старт на трансграничната търговия "В рамките на деня" беше оценен още през първия месец, когато бе отчетен значителен ръст на ликвидността. Само за онзи период търгуваните количества достигнаха малко над 54 000 МWh, което е увеличение със 177% спрямо месец по-рано. Данните към днешна дата говорят за почти десеткратно увеличение.

През настоящата 2021 година предстои да се осъществи обединението "Пазар Ден напред". Не толкова пандемията, колкото технически затруднения забавиха този процес с 8 месеца. Това обединение, според изпълнителния директора на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) Константин Константинов се очаква да окаже най-голям ефект върху пазара в България.

В частност това е проект за присъединяването на регионално (4ММС) обединение, в което влизат Румъния, Унгария, Чехия и Словакия, с Мултирегионалното обединение (MRC) в Европа, чрез въвеждане на имплицитно разпределение на капацитета за пренос на шест граници (Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия-Германия, Чехия- Австрия, Унгария- Австрия). Проектът ще стартира през месец май и ще продължи до август. По този начин ще се формира по-прозрачен, конкурентен и ликвиден енергиен пазар. Търговските участници и съответно техните клиенти ще имат възможност за достъп до енергия на по-конкурентни цени.

Преди това предстои да се осъществи пазарното обединение в сегмента "Ден напред" на българо-гръцка граница. То е планирано за април 2021 г. До края на следващата 2021 г. е планирано да се осъществи и обединение и в сегмента "Пазар в рамките на деня".

В този смисъл осъществяването на регионалната свързаност е от ключово значение за българската енергетика и е важна част от либерализацията на електроенергийния пазар.

Либерализацията досега

Сами по себе си пазарните обединения не биха били от съществено значение, ако едновременно с това не бъде осъществена и либерализацията на електроенергийния пазар в България. От много време вече се повтаря, че страната ни е единствената в Европа с регулиран сегмент.

С отварянето на пазара в началото на лятото, след промените в Закона за енергетиката от лятото на тази година се очакваше около 300 хил. фирми, общински и държавни структура трябва да излязат на свободния пазар, или казано иначе - да си купуват ток от борсата. Разчетите сочеха, че става въпрос за потребление от порядъка на 4 500 000 МВтч. С това регулираният пазар се очакваше да се свие до 10 000 000 - 10 500 000 МВтч електрическа енергия и на него да присъстват само битовите потребители.

Процесът на излизането на пазара на малките компании стартира на 1 октомври, а към края на месеца предварителните данни от компаниите отчетоха силен напредък на този процес и заявки на над 10 процента от малките компании.

Засега точното измерение на ефекта от процеса на отварянето на пазара е трудно да се направи. И все пак, ако трябва да се изчисли като количествено измерение, то по данни на БНЕБ, през декември е отчетено най-високото количество изтъргувана електроенергия в сегмента "Пазар ден напред" от създаването на сегмента през 2016 г. - 1 754 887,8 MWh. Сам по себе си този факт говори достатъчно за ползите от борсовата търговия на ток.

3e-news.net