Използването на фосилни горива за производство на енергия в ЕС е намаляло със 17 процента през първата половина на 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Това установява проучване на енергийния институт "Амбър" (Ember), публикувано днес и цитирано от световните агенции и БТА.

Пет от 27-те страни членки на блока - Португалия, Австрия, България, Естония и Финландия - отчитат спад от над 30 процента, според изследването.

В други 11 държави производството на електроенергия от фосилни горива се е свило с над 20 процента.

Промяната се дължи до голяма степен на високите цени на въглищата и газа, по-ниско търсене и увеличаване на производството от възобновяеми източници, посочват авторите на доклада.

Енергията, произведена чрез соларни мощности, се е увеличила с 13 процента в ЕС през първата половина на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г., докато енергията, произведена чрез силата на вятъра, е нараснала с 4,8 процента.

Въпреки това увеличението на енергията от възобновяеми източници не е достатъчно, посочва анализаторът Мат Юън.

"Имаме нужда да наблюдаваме по-бърза замяна на фосилните горива с чиста енергия", отбелязва той.

Участието на възобновяеми енергийни източници в преносната мрежа на България се е увеличило с 50,94 процента за периода 1 януари 2023 г. - 27 август 2023 г. спрямо 1 януари 2022 г. - 27 август 2022 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), публикувани на страницата на оператора. От началото на годината до 27 август е отчетен дял на ВЕИ в преносната мрежа в обем на 1 602 138 мегаватчаса, докато за аналогичния период на 2022 г. този дял е бил 1 061 442 мегаватчаса. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства - с 8,06 на сто в сравнявания период.

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 27 август спрямо същия период на 2022 г. също намалява - с 27 процента. От базови централи от 1 януари до 27 август тази година са произведени 21 086 468 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2022 година електрическата енергия от тях е била 28 885 106 мегаватчаса.