Провеждат се нови събития и се планират конференции на високо ниво за възраждане на международното сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

Европа се бори с производството на отпадъци, за съжаление България е в списъка на страните, които произвеждат най-много отпадъци. Населението ни е около 7 милиона души и нашата държава генерира повече отпадъци от Великобритания, която има население от 67,22 милиона.

Отпадъците годишно на глава от населението са 26,7 метрични тона, а общият годишен отпадък се оценява на 189 141 945 метрични тона. Строителството е основният генератор на отпадъци в България, произвеждащ 172 милиона метрични тона отпадъци.

Великобритания генерира огромно количество отпадъци в Европа, има голямо забавяне в областта на тяхното обезвреждане. Великобритания е една от страните с най-строгите правила в Европа за изхвърляне и рециклиране на отпадъци. Тя държи рекорд за големи фирми за събиране на отпадъци ( waste removal ) като Junk Bunk Ltd, но също и за големи и безброй центрове за рециклиране.

Съществува проект, при който обществеността може да дарява ненужни училищни униформи и спортни уреди, които след това се раздават на семейства и деца в нужда, като това не само помага на местната общност, но и намалява количеството текстилни отпадъци.

Тъй като светът се развива бързо в надпреварата си срещу глобалното затопляне и изменението на климата, нека разгледаме 6 големи глобални събития през 2022 г., които ще оформят критични разговори.

5-та конференция на ООН за по-слабо развитите страни (LDC5) | Доха, Катар

LDC5 е конференция, провеждаща се на всеки 10 години, включва тематична кръгла маса на високо ниво за изменението на климата, за обсъждане неотложните проблеми, пред които са изправени по-слабо развитите страни. Те са 46 държави, разполагащи се от Афганистан до Замбия и са дом на около 13% от световното население и 40% от най-бедните хора.

Доклад за оценка на IPCC | Глобални

Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) публикува научни оценки за климата на всеки шест до седем години. Той включва принос от три работни групи, ръководени от водещи учени в света, за физическото разбиране на климатичната система и изменението на климата, въздействието за изменението на климата и напредъка в усилията за смекчаване на последиците и емисиите.

Седмица на климата в Близкия изток и Северна Африка | Дубай, ОАЕ

Първата климатична седмица в Близкия изток и Северна Африка се организира от ООН и свързана с правителството на ОАЕ. Седмицата на климата ще се фокусира върху регионалните действия в областта на климата и сътрудничеството, необходимо за учение и икономиката на общество, устойчиво на климата.

Конференция на ООН за океана | Лисабон, Португалия

Това ще е вторият път, в който Организацията на обединените нации свиква среща на върха по въпроса за водата. Следващата океанска конференция се организира с подкрепата на правителствата на Португалия и Кения. Това ще бъде ясен призив към общностите, бизнеса и отделните лица да изиграят своята роля в ограничаването на замърсяването на морето и да се ангажират с отговорното потребление на океанските ресурси.

Световен градски форум 11 | Катовице, Полша

Организиран под темата "Трансформиране на нашите градове, за по-добро градско бъдеще", предстоящият Световен форум за градски условия ще бъде възможност да се види бъдещето на градовете въз основа на съществуващите тенденции, предизвикателства и възможности, и как те могат да бъдат по-добре подготвени да се изправят пред настоящето.

Стокхолм+50 | Швеция

Преди петдесет години се провежда първата световна конференция за околната среда, която изиграва важна роля за привличане на вниманието към неразделните цели за намаляване на бедността и опазване на околната среда. Днес, след 5 десетилетия, UNEP ще бъде домакин на Стокхолм + 50 със Швеция и Кения. Целта е да преразпределим и засилим способността си да преодолеем тройната планетарна криза на изменението на климата, природата и биоразнообразието, замърсяването и отпадъците.