Зеленият преход и новите финансови инструменти могат да дори да повишат доходите на 50% от най-бедните домакинства в страната. Това е едно от заключенията на доклад на Центъра за изследване на демокрацията "Преодоляване на енергийната бедност чрез инструментите на климатичния преход", който беше представен днес. По последни данни на експертите енергийно бедните домакинства в страната са дори 2,8 млн. души. Зеленият преход засяга всички и създава различни възможности дори и на най-уязвимите и бедни семейства да се възползват.

Зеленият преход е свързан с намаляване на въглеродните емисии в атмосферата, намаляване на замърсяването от всички сектори. Затова е създадена и Схемата за търговия с емисии, която сега обхваща най-замърсяващите индустрии, включително ТЕЦ-вете. Но в схемата от 2026 г. ще се включат и емисиите от сградите и транспорта. Според доклада дори с въвеждането на допълнителен въглероден данък или такса, икономическият растеж няма да бъде засегнат, обясни Констанца Рангелова, старши анализатор, програма "Енергетика и климат", Център за изследване на демокрацията. Това е при положение, че цената на въглеродните емисии е над 80 долара за тон. Промените ще имат позитивен ефект върху пазара на труда и повишаване нивото на квалификация и заплащане на кадрите. В нашата ситуация е как да осигурим достатъчни квалифицирани кадри, които да разбират и преведат хората през енергийния преход. Става дума не само за енергиен, но и за икономически преход.

Енергийният преход ще доведе до трансформация на икономиката към иновации, а това ще има пряк ефект върху доходите. Това ще се случи дори без никакви механизми за преразпределение на квотите на въглеродни емисии се посочва в доклада.

Увеличаването на цените на електроенергията в условията на нерегулиран пазар от 2026 г. ще доведе до най-голям ефект върху 30% най-бедните домакинства. Те ще получават най-голяма загуба на благосъстоянието без механизми за преразпределение на средствата. Всъщност в момента регулираният пазар подкрепя тези, които потребяват най-много електроенергия, а с промяната на подхода, ще се подпомагат най-уязвимите и бедни домакинства, които често потребяват и по-малко.

Ако въглеродни такси се приложат върху цялата икономика на България, което в един момент така или иначе ще се случи, страната ни ще получава сериозен ресурс, който трябва да бъде правилно използван. Според оценките на експертите става дума за повече от 5-6 млрд. лева.

3eNews